Wydarzenia

Powiat: Ruszyła kwalifikacja wojskowa

tim

Tydzień temu w powiecie bocheńskim oficjalnie rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Z tej okazji z Powiatową Komisją Lekarską spotkał się wicestarosta Józef Mroczek oraz kierownictwo Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie - komendant cz.p.o. mjr Wiesław Maciejowski i szef wydziału rekrutacji mjr Andrzej Kłuś.

W tym roku kwalifikacją wojskową w powiecie bocheńskim objętych jest 696 osób. Jako pierwsi przed komisję zostali wezwani mieszkańcy Bochni.

Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Bocheńskiego:

1. Miasto Bochnia 1-7 marca
2. Gmina Bochnia 8-14 marca
3. Gmina Drwinia 15 marca
4. Gmina Trzciana 16 marca
5. Gmina Lipnica Murowana 17 marca
6. Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz 20-21 marca
7. Gmina Rzezawa 22-23 marca
8. Gmina Łapanów 24-27 marca
9. Gmina Żegocina 28 marca

29 marca jest dniem przeznaczonym wyłącznie dla kobiet urodzonych w latach 1993-1998, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które ochotniczo zgłoszą się do pełnienia służby wojskowej. 30 marca jest dniem rezerwowym.

Komisja lekarska określa stan zdrowia i przyznaje odpowiednią kategorię. Podczas tegorocznej kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny;

kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej;

kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, oznacza, że osoba taka nie może zostać powołana do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Wyjątek stanowią osoby, które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby w nowo tworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej, takie osoby z orzeczoną kategorią „D” mogą zastać przeznaczone na niektóre stanowiska służbowe.

kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności ,,A",,D" i „E” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

comments powered by Disqus

Najnowsze