Wydarzenia

W Kopalni Soli Bochnia otwarto podziemną drogę krzyżową

tim

W piątkowe przedpołudnie w Kopalni Soli Bochnia zorganizowano pierwsze nabożeństwo drogi krzyżowej na wytyczonej ostatnio trasie. Mieszkańcy i turyści będą mogli pomodlić się w piątkowe i niedzielne popołudnie.

Stacje podziemnej drogi krzyżowej wykonał Antoni Stompór, bocheński artysta malarz oraz konserwator dzieł sztuki, a pomagał mu jego brat Krzysztof. Pomysłodawcą takiej formy drogi krzyżowej jest prezes zarządu bocheńskiej żupy Zbigniew Rojek.

Stacje nawiązują swoją formą i kolorystyką do wyrobisk kopalni, kolorów soli, ale również do pracy górników. Numery oznaczające stacje przypominają górnicze marki pobierane przez każdego górnika przed zjazdem do pracy pod ziemię. Dodatkowym elementem zdobiącym stacje są kaganki nawiązujące do lamp, których przed wiekami używali górnicy.

Stacje zlokalizowane są wzdłuż schodów Regis, które prowadzą uczestników pod górę, nawiązując bezpośrednio do drogi jaką przeszedł Chrystus na wzgórze Golgota. Odwiedzając poszczególne stacje drogi krzyżowej zobaczyć można kaplicę Passionis oraz kaplicę Crucyfix, odkrytą sześć lat temu i zachowaną w niezmienionym stanie.

Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na nabożeństwa zaplanowane na piątek 3 marca i niedzielę 5 marca o godz. 16:00.

Bilety do nabycia w Biurze Obsługi Turystycznej przy szybie Campi. Cena biletu: 20,00 zł/1 osoby, czas trwania około 2 godzin, zjazd o godz. 16:00 szybem Campi.

Nabożeństwa będą powtarzane podczas wielkiego postu. Poza tym trasa będzie udostępniana do zwykłego zwiedzania.

comments powered by Disqus

Najnowsze