Wydarzenia

Woda w Łąkcie Górnej przydatna do spożycia przez ludzi

tim

Bocheński Sanepid poinformował, że woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Łąkcie Górnej, oparta na wodzie wyprodukowanej przez Stację Uzdatniania Żegocina Zakładu Komunalnej w Żegocinie, jest przydatna do spożycia przez ludzi. Analizowano próbkę wody pobraną 28 lutego.

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. pixabay.com / CC0 Public Domain

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr LZT/W/219/N/2017 – punkt poboru: Stacja Uzdatniania Łąkta Górna, LZT/W/221/N/2017 – punkt poboru: Zespół Szkół Łąkta Górna oraz LZT/W/220/N/2017 – punkt poboru: Oczyszczalnia Ścieków Łąkta Górna, z dnia 03.03.2017r. stwierdził, że woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) - poinformował bocheński Sanepid.

Obecnie Stacja Uzdatniania Łąkta Górna jest wyłączona z eksploatacji. Mieszkańcy zasilani są w wodę produkowaną przez Stację Uzdatniania Żegocina.

comments powered by Disqus

Najnowsze