Wydarzenia

Woda w Siedlcu przydatna do spożycia przez ludzi

tim

Wyniki analiz próbki wody pobranej 27 i 28 lutego wykazały, że woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Siedlcu, oparta na wodzie wyprodukowanej przez Stację Uzdatniania Bochnia - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni jest przydatna do spożycia przez ludzi - poinformował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań w punktach poboru: Stacja Uzdatniania Siedlec, Zespół Szkół Gminnych Siedlec oraz Przedszkole Moszczenica, 2 marca stwierdził, że woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dlatego Sanepid wydał decyzję o przydatności wody do spożycia. - Próby wody badane były w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie - zaznaczono.

- W chwili obecnej Stacja Uzdatniania Siedlec jest wyłączona z eksploatacji. Ludność miejscowości Siedlec, Chełm, Moszczenica oraz Gierczyce (poniżej kościoła) zasilana jest w wodę produkowaną przez MPWiK w Bochni, tak jak pozostali mieszkańcy obsługiwani przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Siedlec - podał bocheński Sanepid.

comments powered by Disqus

Najnowsze