Wydarzenia

Projekt PCPR "Szansa na rozwój" dla osób z trudnościami życiowymi

tim

źródło: informacja prasowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza osoby z trudnościami życiowymi do projektu pn. „Szansa na rozwój”.

- Wszyscy potrzebujemy równowagi i harmonii pomiędzy różnymi obszarami naszego życia. Aby osiągnąć i utrzymać ten stan, musimy zwracać uwagę na zaspokajanie potrzeb wynikających z ciała, duszy i umysłu. Zaniedbania lub nadmierna eksploatacja w jakiejś dziedzinie spowoduje nierównowagę, co w konsekwencji odczujemy jako złe samopoczucie i brak życiowego dobrostanu - zauważają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.

Niekiedy trudności życiowych jest znacznie więcej, dlatego PCPR w Bochni zaprasza do kontaktu osoby doświadczające niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, korzystających z Programu Pomoc Żywnościowa, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, jeśli jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje.

W grudniu i styczniu już 20 osób uczestniczyło wspólnie w wyjściu do kręgielni i na koncert muzyki klasycznej. Mieli możliwość nabywania nowych doświadczeń i korzystania z lokalnego życia społecznego i kulturalnego spędzania wolnego czasu na równi z innymi pomimo niepełnosprawności i zagrożenia ubóstwem. Program warsztatów wspierał uczestników w nabywaniu i przywracaniu kompetencji społecznych i osobistych, wiedzy, umiejętności zwłaszcza z zakresu motywacji, planowania zmian w życiu, procesów decyzyjnych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej oraz angażował uczestników psychoruchowo w związku z regularnym treningiem na pływalni.

Dzięki spotkaniom w małej grupie łatwiej było przełamać lęk i ośmielić siebie do nowych kontaktów z innymi ludźmi. Na korzyść dla uczestników zmieniało się ich samopoczucie i zdrowie psychiczne. Pojawiło się wsparcie wewnątrz grupy. Uczestnicy spoza Bochni otrzymali możliwość zwrotu kosztów przejazdów lokalnych. Na bieżąco można uzyskać wsparcie i porozmawiać z pracownikiem socjalnym w PCPR w Bochni.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza osoby zainteresowane do udziału w przedsięwzięciu, które daje możliwość uzyskania realnej zmiany w życiu osobistym, społecznym lub zawodowym, w tym wzrost szans na zatrudnienie, odbudowę i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i umiejętności pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

Projekt pn. „Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5 (obok „Mechanika”) – od poniedziałku do piątku w godz. od 8. do 15., tel. 14 611 97 40, 14 610 05 31 lub 793 832 334.

comments powered by Disqus

Najnowsze