Wydarzenia

Od stycznia 2018 r. parkomaty i nowe stawki opłat za parkowanie w Bochni

Mirosław CISAK

Od 1 stycznia 2018 roku w Bochni będzie obowiązywała Strefa Płatnego Parkowania podzielona na obszary A i B. Podczas ostatniej sesji rady miasta ustalono stawki opłat. Radni nie zgodzili się na - zdaniem większości zbyt wysokie - stawki zaproponowane przez burmistrza.

Granice Strefy Płatnego Parkowania (SPP) będą wyznaczały następujące ulice: Jana Matejki, Bernardyńska, Tadeusza Czackiego, Oracka, Solna Góra, Niecała, Piotra Galasa, Trudna, Gazaris, Floris, prof. Stanisława Fischera, Sądecka, Henryka Sienkiewicza, Górska, Kazimierza Wielkiego.

Obszar A: ul. Rynek (wszystkie strony), pl. św. Kingi (strona południowa, północna i łącznik), ul. Mickiewicza, ul. Solna, ul. Dominikańska, ul. Wolnica, ul. Rzeźnicka.

Obszar B: ul. Kącik, ul. Górska, ul. Regis, ul. Różana, ul. Biała, ul. Matejki, ul. Bernardyńska, ul. Gołębia, ul. Oracka (część od ul. Regis), ul. Kowalska, ul. Bracka - pl. gen. Okulickiego, ul. Bracka, ul. Trudna, ul. Gazaris, ul. Fischera.

Opłaty w SPP będą pobierane od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Kierowcy będą musieli płacić z góry za deklarowany czas postoju za pomocą parkomatów, przez płatność elektroniczną (lub sms), albo wykupując abonament. Obsługą systemu ma zajmować się operator wyłoniony w przetargu.

Burmistrz chciał, aby kierowcy płacili za pierwsze 30 min. w obszarze A - 1 zł, a za pierwszą godzinę 3 zł. Natomiast w obszarze B: 30 min. - 1 zł, pierwsza godzina - 2 zł.

Radni nie zgodzili się na takie stawki. Komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaproponowała niższe: obszar A - 0,5 zł za 30 min., 2 zł za pierwszą godzinę; obszar B - 0,5 zł za 30 min., 1,5 zł za pierwszą godzinę.

- To co zaproponowała komisja to i tak są podwyżki w stosunku do tego co było. Poza tym zwiększamy o 100 proc. liczbę miejsc, gdzie będą pobierane opłaty. Nie możemy porównywać się do Krakowa, czy Warszawy, bo zarobki naszych mieszkańców nie są porównywalne do zarobków w Krakowie, czy innych miastach - zwrócił uwagę Krzysztof Sroka, przewodniczący komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Przypomnijmy, że obecnie obowiązują następujące stawki:

- za pierwsze 20 min. - 0,50 zł;
- za pierwsze 40 min. - 1,50 zł;
- za pierwszą godzinę - 2 zł;
- za każdą następną rozpoczętą godzinę - 2 zł.

Podczas sesji kwestionowano także zapis dotyczący zwolnień z opłat dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Bochnia i „pojazdów wyznaczonych przez burmistrza poprzez wydane identyfikatory”. Z wnioskiem o zmianę tego zapisu na „pojazdów służbowych Urzędu Miasta Bochnia podczas wykonywania czynności służbowych” wystąpiła komisja rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów.

Zastępca burmistrza Robert Cerazy wytłumaczył, że 6 pracowników wykorzystuje swoje prywatne samochody do celów służbowych: - Chodzi nam o to, żeby ci pracownicy nie musieli ponosić opłat związanych z użytkowaniem pojazdu do celów służbowych w godzinach pracy.

- Podstawowym celem tych zmian jest zwiększenie rotacji samochodów. Wydaje się, że na ten moment jedynym sposobem zwiększenia rotacji jest przemówienie do kieszeni tych, którzy korzystają z miejsc parkingowych - stwierdził Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

- Dziwię się panu burmistrzowi, bo z jednej strony oskarża radnych o partykularne interesy, a z drugiej strony walczy o to, aby mógł bezpłatnie korzystać z miejsc parkingowych. Kiedy byłem burmistrzem płaciłem, nawet gdy potrzebowałem zatrzymać się w sprawach służbowych. Powiem szczerze, że gdyby rada zaproponowała mi, abym parkował za darmo to czułbym się obrażony, bo ja dziadem nie jestem - powiedział radny Bogdan Kosturkiewicz.

- Nie wiem o czym pan radny mówi, bo nie korzystam bezpłatnie z parkingów. Nie mam pojęcia o czym pan mówi - odparł Stefan Kolawiński.

Dodatkowo przegłosowano uchwałę ws. parkingów, które nie są w pasie drogowym (ul. Kościuszki - „Jubilatka”, pl. Gazaris, pl. Pułaskiego - PSS Społem, pl. Bolesława Wstydliwego). Place te położone są w obszarze B Strefy Płatnego Parkowania i będą tam obowiązywały takie stawki jak w obszarze B. Płatność będzie trzeba uiścić nie z góry, ale tuż przed odjazdem (parkingi będą wyposażone w szlabany).

Ostatecznie radni przegłosowali uchwały (w sumie były trzy) dotyczące zmian w systemie parkowania, uwzględniając niższe stawki.

Poniżej dokładne stawki opłat po zmianach wprowadzonych przez radnych.

OBSZAR A:

1. pierwsze 30 min. - 0,50 zł;
2. pierwsza godzina - 2,00 zł;
3. druga godzina - 2,50 zł;
4. trzecia godzina - 3,00 zł;
5. czwarta i każda następna godzina - 3,00 zł;
6. abonament mieszkańca - miesięczny - 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł;
7. abonament dwutygodniowy - 100,00 zł;
8. abonament miesięczny - 200,00 zł;
9. w strefie A zakaz lokalizowania zastrzeżonych miejsc postojowych, za wyjątkiem
bezpłatnego miejsca zastrzeżonego „koperta" dla HOSPICJUM - na czas nieokreślony.

OBSZAR B:

1. pierwsze 30 min. - 0,50 zł.;
2. pierwsza godzina - 1,50 zł;
3. każda kolejna godzina - 2,00 zł;
4. abonament mieszkańca - miesięczny - 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł;
5. abonament dwutygodniowy - 75,00 zł;
6. abonament miesięczny - 150,00 zł;
7. zastrzeżone miejsce postojowe - 300,00 zł miesięcznie 24/dobę (od poniedziałku do soboty).

comments powered by Disqus

Najnowsze