Wydarzenia

Ponad 2 mln zł dotacji na Centrum Kompetencji Zawodowych

tim

źródło: informacja prasowa

Ponad 2 mln złotych dotacji zdobył powiat bocheński na poprawę jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Bochni oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. Jedną z grup docelowych będą nauczyciele z tych szkół.

Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”, który otrzymał dotację w wysokości prawie 2,1 mln zł, znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu, którego łączna wartość wyniesie ponad 2,3 mln zł jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u 280 uczniów szkół z terenu powiatu bocheńskiego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia na bazie CKZ we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami, podniesienie kwalifikacji u co najmniej 130 uczniów ze szkół zawodowych powiatu bocheńskiego, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 26 nauczycieli zawodu z branży budowlanej na terenie powiatu bocheńskiego.

- W projekcie wezmą udział uczniowie „Budowlanki” i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, kształcący się w branży budowlanej, jak również spoza branży budowlanej i będą to szkolenia interdyscyplinarne. Natomiast trzecią grupą docelową będą nauczyciele z tych szkół - wyjaśnia Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Projekt będzie obejmował organizację dodatkowych zajęć z zakresu kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, organizację praktyk i staży we współpracy z pracodawcami, organizację i prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej, współpracę z uczelniami wyższymi (Politechnika Krakowska i AGH), organizację zajęć związanych z podnoszeniem kompetencji nauczycieli, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów oraz wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

comments powered by Disqus

Najnowsze