Wydarzenia

Skażona woda z ujęcia w Siedlcu

tim

Na terenie gminy Bochnia - ujęcie wody w miejscowości Siedlec - doszło do skażenia wody bakteriami grupy coli oraz enterokokami kałowymi. Ponadto zostały przekroczone wartości manganu i mętności. Brak przydatności wody do spożycia występuje w miejscowościach: Siedlec, Moszczenica, Chełm, Gierczyce (poniżej kościoła).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni poinformował w piątek (24.02), że woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedlec (gmina Bochnia) nie jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Próbki pobrano, podobnie jak w Łąkcie Górnej, 22 lutego. Dzień później Sanepid stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedlec oraz nakazał podjęcie działań naprawczych.

W piątek 24 lutego Sanepid otrzymał kolejną informację dotyczącą wyników badania próbki pobranej w środę i wydano decyzję o braku przydatności wody do spożycia.

- W badanej próbce stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych tj. obecność bakterii grupy coli w ilości: 34 [jtk], enterokoki kałowe w ilości: 54 [jtk], a także przekroczenia manganu - poinformował bocheński Sanepid.

Stacja Uzdatniania Siedlec produkuje około 240 m3/dobę i zaopatruje w wodę 1600 osób z następujących miejscowości: Gierczyce (poniżej kościoła), Chełm, Moszczenica, Siedlec - zakaz korzystania z wody dotyczy w/w miejscowości do których doprowadzana jest woda produkowana na SUW Siedlec.

comments powered by Disqus

Najnowsze