Wydarzenia

Łąkta Górna: Skażenie wody. W próbkach bakteria Clostridium perfringens

Tomasz STODOLNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni poinformował w czwartek (23.02), że woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Łąkcie Górnej (gmina Żegocina na południu powiatu bocheńskiego) nie jest przydatna do spożycia, nawet po przegotowaniu. W próbkach pobranych dzień wcześniej stwierdzono obecność bakterii Clostridium perfringens, czyli zgorzeli gazowej.

- Wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 22.02.2017r. (pomieszczenie socjalne oczyszczalni ścieków) wykazały, że woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Łąkcie Górnej nie jest przydatna do spożycia - czytamy w oficjalnym komunikacie Sanepidu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni nakazał jednocześnie producentowi wody podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu.

Woda nadaje się tylko do działań naprawczych związanych z doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących przepisów, a także do celów sanitarnych związanych ze spłukiwaniem toalet oraz celów przeciwpożarowych.

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociąg zaopatruje 1200 osób a produkuje ok 160 m3/dobę.

- Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie, odkażanie filtrów i studni zbiorczej), zlecone zostało powtórne badanie wody. W wodę do spożycia można zaopatrzyć się w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łąkcie Górnej od dnia 24.02.2017 od godz. 7.00 - informuje wójt gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.

comments powered by Disqus

Najnowsze