Wydarzenia

Reforma oświaty w powiecie bocheńskim

Mirosław CISAK

Kilka dni temu radni powiatu bocheńskiego przegłosowali uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

Decyzja dotycząca likwidacji gimnazjów wiąże się z wydłużeniem nauki w szkołach podstawowych oraz liceach i technikach. Dlatego radni powiatu bocheńskiego musieli zająć się zmianami w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat.

Według nowych zasad po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej będą cztery drogi dalszego kształcenia:

- szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (3 lata);
- branżowa szkoła I stopnia (3 lata), branżowa szkoła II stopnia (2 lata), studia;
- technikum (5 lat), studia;
- liceum ogólnokształcące (4 lata), szkoła policealna (1-2,5 roku) lub studia.

Edukacyjną ścieżkę po reformie przedstawia poniższy plakat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jakie będą zmiany w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w powiecie bocheńskim?

Branżowe szkoły zostaną utworzone w Zespołach Szkół nr 1, 2 i 3 w Bochni oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, a także Zespole Szkół w Żegocinie (w tym przypadku organem prowadzącym jest gmina Żegocina).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni powstanie „branżowa szkoła specjalna” i „szkoła specjalna przysposabiająca do pracy”.

Szkoły policealne będą funkcjonowały w ZS nr 3 w Bochni, CKZiU w Łapanowie oraz w ramach Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni i Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Młodzieży w Bochni.

Sieć liceów ogólnokształcących będzie wyglądać następująco: I LO w Bochni, II LO w Bochni, III LO w ZS nr 2 w Bochni, IV LO w ZS nr 1 w Bochni, LO w CKZiU w Łapanowie i LO w ZS w Żegocinie.

Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu, prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będzie 5-letnie.

Powstaną licea ogólnokształcące dla dorosłych: LO dla Dorosłych w ZS nr 3 w Bochni, LO dla Dorosłych w ZS nr 2, LO dla Dorosłych w CKZiU w Łapanowie i LO dla Dorosłych w ZS w Żegocinie.

Sieć techników po zmianach: Technikum nr 1 w ZS nr 2 w Bochni, Technikum nr 2 w ZS nr 1 w Bochni, Technikum nr 3 w ZS nr 3 w Bochni, Technikum nr 1 w CKZiU w Łapanowie, Technikum nr 2 w CKZiU w Łapanowie.

Nauka w pierwszych klasach nowych szkół ponadpodstawowych rozpocznie się od roku szkolnego 2019/2020, czyli gdy pierwszy rocznik po wprowadzeniu zmian opuści 8-letnią szkołę podstawową.

comments powered by Disqus

Najnowsze