Wydarzenia

Rewaloryzacja Plant: Cztery firmy zgłosiły się do czwartego przetargu

Mirosław CISAK

Cztery firmy zgłosiły się w czwartym przetargu na wykonanie dokumentacji dla rewaloryzacji Plant Salinarnych w Bochni. Dwie oferty są poniżej kwoty jaką Urząd Miasta Bochnia zamierza przeznaczyć na to zadanie (250 tys. zł).

źródło: dokumentacja przetargowa / BIP UM BOCHNIA

Do upływu terminu (8 lutego) zostały złożone następujące oferty:

1. PALMETT Sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Wybieg 4, 00-788 Warszawa, cena brutto: 487 400,00 zł, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie pozwoleń konserwatorskich: 30.05.2017 r.

2. Konsorcjum firm: 1) Lider: Jerzy Wowczak, Autorska Pracownia Projektowa, ul. Bieżanowska 46/2, 30-812 Kraków, 2) Członek: Autorska Pracownia Projektowa JW MS Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków, cena brutto: 232 470,00 zł, termin: 11.05.2017 r.

3. PM PROJEKT Sp. z o.o., Brzezna 576, 33-386 Podegrodzie, cena brutto: 249 900,33 zł, termin: 19.05.2017 r.

4. BAK Architekci Konrad Bąba, ul. Sienkiewicza 36/1, 42-400 Zawiercie, cena brutto: 442 800,00 zł, termin: 31.05.2017 r.

Przy wyborze oferty decydująca będzie cena (z wagą 60 proc.) i termin wykonania (40 proc.).

Przypomnijmy, że to już czwarte podejście do tego tematu. Za pierwszym razem zerwano współpracę z wykonawcą, do drugiego przetargu nikt się nie zgłosił, a trzeci unieważniono.

Wkrótce rozstrzygnięcie czwartego przetargu.

comments powered by Disqus

Najnowsze