Wydarzenia

Ruszył przetarg na Koncepcję Programową dla II etapu "łącznika Brzeskiego"

tim

źródło: informacja prasowa

Do 16 marca 2017 r. potencjalni wykonawcy mogą składać dokumenty do przetargu na opracowanie Koncepcji Programowej wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym i uzyskaniem decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przebudowy drogi krajowej nr 75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, odcinek I, II etap „łącznika Brzeskiego”. Chodzi o tzw. zachodnią obwodnicę Brzeska.

Do wykonania są:

- Ocena wpływu BRD i przygotowanie materiałów do Audytu BRD,
- Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla wybranych wariantów przebiegów projektowanej drogi,
- opinia geotechniczna, projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskich, dokumentacji geologiczno- inżynierskiej, dla dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentację hydrogeologiczną i badania podłoża gruntowego,
- mapy do celów projektowych,
- Koncepcja Programowa (KP) w tym m. in. analiza i prognoza ruchu, organizacja ruchu, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno – budowlanej dla stadium Koncepcji Programowej, pracowania ekonomiczno-finansowe;
- materiały (Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i ew. raportu oddziaływania na środowisko) do uzyskania DŚU;
- przedmiary i kosztorysy oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z WWIORB.

Całą dokumentacje należy wykonać w 31 miesięcy.

II etap „łącznika Brzeskiego” będzie kontynuacją etapu I. Droga o długości 3,15 km rozpocznie się estakadą nad rondem (włączenie do DK 94) a włączy się do dk75 w rejonie styku ulic: A. Mickiewicza i Cesarski Gościniec.

comments powered by Disqus

Najnowsze