Wydarzenia

Ponad 412 tys. zł za dokumentację rewitalizacji centrum Bochni

Mirosław CISAK

Bocheński magistrat wybrał firmę, która wykona dokumentację projektowo-kosztorysową dla „Rewitalizacji centrum miasta Bochnia”. Zadanie będzie kosztowało ponad 412 tys. zł.

Do przetargu zgłosiły się dwie firmy: PM PROJEKT Sp. z o.o., Podegrodzie (412,6 tys. zł) i JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Masse S.C., Warszawa (489,4 tys. zł).

Pierwotnie urząd zamierzał przeznaczyć na to zadanie 300 tys. zł, dlatego po przedstawieniu informacji z otwarcia ofert wydawało się, że przetarg zostanie (podobnie jak to miało miejsce w analogicznych przypadkach) unieważniony. Tak się jednak nie stało. Dlaczego?

- Mając na uwadze, że jest to zadanie, które ma w istotny sposób wpływać na kształtowanie centrum miasta, a także harmonogramy naborów ogłoszone przez marszałka na bieżący rok oraz opracowywany program rewitalizacji, podjęliśmy decyzję o przesunięciu środków, aby można było zamknąć ten przetarg - wyjaśnił w rozmowie z Bochnianin.pl Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

- Brakujące środki zostaną przesunięte zarządzeniem burmistrza. Zostanie ono zatwierdzone przed podpisaniem umowy z wykonawcą. Natomiast opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie należy traktować jako informację o tym, że ta firma jest potencjalnym wykonawcą tego zlecenia - dodał Robert Cerazy.

Wygrała oferta przedstawiona przez firmę PM PROJEKT Sp. z o.o., Podegrodzie - 412 665 zł.

W ramach zadania zostały wydzielone następujące etapy:

Etap I. Opracowanie koncepcji projektowej.

Etap II. Wykonanie badań architektoniczno-archeologicznych na podstawie wytycznych konserwatorskich.

Etap III. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/przebudowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

Prace projektowe poszczególnych elementów mają zostać wykonane w sposób umożliwiający etapowe wykonanie inwestycji, osobno dla następujących zadań:

- płyty rynku,
- dziedzińca miejskiego (woonerf),
- remontu kamienic,
- układu komunikacyjnego (w podziale na drogi gminne i drogę wojewódzką),
- Placu Pułaskiego,
- Placu Okulickiego,
- odbudowy wieżyczki nadszybia Regis.

Koncepcja ma powstać do końca marca, a pełna dokumentacja projektowa do października.

comments powered by Disqus

Najnowsze