Wydarzenia

Starosta o partnerstwie publiczno-prywatnym

tim

źródło: informacja prasowa

O pomysłach zawartych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju rozmawiali przedstawiciele rządu i samorządu terytorialnego podczas debaty panelowej pt. „Relacje Rząd - Samorząd w perspektywie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. W panelu wziął udział Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński. Dyskusja była częścią Ogólnopolskiego Noworocznego Spotkania Samorządów, które odbyło się 4 lutego.

Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn podczas dyskusji zwracał m.in. uwagę na konieczność dekoncentracji w rozwoju przemysłu. - Cieszę się, że ta strategia poza metropoliami dostrzega możliwość rozwoju na poziomie średnim - mówił.

Wspomniał także o problemie zniszczenia partnerstwa publiczno-prywatnego. - Trzeba jak źrenicy oka pilnować publicznych pieniędzy, ale także trzeba popuścić trochę cugli, aby rozwój był możliwy - stwierdził. Jak mówił, nie może być tak, że inwestorzy boją się wchodzić w PPP, ze względu na groźbę kontroli ze strony różnych służb, czyli tzw. czwartego "P" - prokuratora. Apelował o więcej zaufania dla przedsiębiorców i samorządów. Poruszył też konieczność zmiany prawa w zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska, które są niezbędna dla dobrego rozwoju.

Samorządowcy rozmawiali o koncepcji zrównoważonego rozwoju, która co do zasady jest potrzebna ze względu na różnice, jakie występują w rozwoju kraju. - Mimo bowiem ogromnego postępu widać odmienności choćby w jakości dróg, dostępie do kanalizacji. Różne są także koszty, jakie muszą ponosić jednostki samorządu terytorialnego i możliwości rozwoju. Nie każda jednak koncepcja rozwoju jest dobra. Przykładem jest poszerzanie „na siłę” miast - poinformowali urzędnicy starostwa.

Uczestnicy panelu wspomnieli o rozwoju sołectw, kadencyjności w samorządach, czy o konieczności współpracy międzyresortowej.

W odpowiedzi przedstawiciele rządu zapewniali, że dla samorządu przewidziane są ważne zadania a kadry JST są wysoko oceniane, czego dowodem jest wystąpienie premier Beaty Szydło, które rozpoczęło spotkanie w Jasionce.

comments powered by Disqus

Najnowsze