Wydarzenia

24,5 tys. zł bezzwrotnej dotacji na start firmy!

Ogłoszenie płatne

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Dobry czas na Biznes – Krakowski Obszar Metropolitalny” osoby zamieszkujące powiat bocheński chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Oferujemy bezzwrotną dotację w wysokości do 24 500 zł na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa. Istnieje również możliwość otrzymania rocznego bezpłatnego, indywidualnego i profilowanego wsparcia doradczego w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

Szansę na założenie własnej firmy w ramach projektu „DCB KOM” mają osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo i nieaktywne zawodowo) w wieku powyżej 30 lat.

Zgłoszenia do III naboru projektu przyjmowane będą od 06.02.2017 r. do 28.02.2017 r.

Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego mieszczącego się przy ul. Świętego Leonarda 31/25 w Bochni.

Tel. (12) 617 99 85; 785 056 879.

* * *

Projekt „Dobry Czas na Biznes KOM” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze