Wydarzenia

Problem z nieruchomością zajmowaną w części przez WTZ Proszówki

Mirosław CISAK

Podczas ostatniej sesji rady powiatu bocheńskiego rozmawiano na temat aktualnych działań dotyczących zapewnienia lokalu Warsztatom Terapii Zajęciowej w Proszówkach. Z przekazanych informacji wynika, że zarząd powiatu rozważa w tym celu zaangażowanie majątku własnego, a wyodrębnienie lokalu w Proszówkach jest problematyczne.

Przypomnijmy: Niepewna przyszłość Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach związana jest z problemami finansowymi Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów, do której należą warsztaty. Spółdzielnia jest w likwidacji z powodu długów, a nieruchomość ma obciążenie hipoteczne. Nie ma problemów z bieżącym finansowaniem WTZ, ale właśnie z nieruchomością.

O sprawę zapytał radny Jacek Pająk: - Chciałbym uzyskać informację na temat stanu prac z poziomu samorządu powiatowego związanych z wydzieleniem substancji i negocjacjami, a w konsekwencji zakupu budynku dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach. Z informacji, które do mnie docierają wygląda, że likwidator doprowadził do wyodrębnienia tej substancji. W związku z tym wydaje się, że mamy otwartą drogę do wsparcia tego projektu z poziomu samorządu powiatowego.

- Jest gwałtowne przyspieszenie, aby powiat zakupił część tej nieruchomości. Na razie nie ma podziału geodezyjnego, bo geodecie przygotowującemu ten podział zostały zwrócone dokumenty, które były wadliwe - powiedział Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Poinformował też o obciążeniach na nieruchomości. - Na dzień dzisiejszy nieruchomość (cały budynek - przyp. red.) jest obciążona hipoteką w wysokości 540 tys. zł. Według wyceny przedstawionej przez likwidatora wartość tego kawałka, mniej więcej jednej czwartej, ma kosztować 538 tys. zł. Zastanawiamy się co zrobić, aby pomóc tym warsztatom, bo jest wolą zarządu, aby rozwiązać te problemy - mówił Ludwik Węgrzyn. Dodał, że dziś nie ma zewnętrznych środków na wsparcie tego typu działań.

Starosta poinformował również, że Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów zalega Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ok. 1 mln 80 tys. zł. - Plus ok. 400 tys. zł, o które toczy się postępowanie sądowe - dodał Ludwik Węgrzyn.

- Wystąpiłem do burmistrzów i wójtów tych gmin, których mieszkańcy są tam uczestnikami warsztatów o niewielkie wsparcie. Teraz powiat nie jest w stanie wygenerować takich środków, aby to kupić - stwierdził starosta Ludwik Węgrzyn.

Agnieszka Rudek, dyrektor wydziału architektury i budownictwa w Starostwie Powiatowym w Bochni, wyjaśniła na czym polega problem z podziałem nieruchomości. - Do projektu geodezyjnego był dołączony szkic przedstawiający podział tego budynku. Jeżeli doszłoby do złożenia zaświadczenia o samodzielności lokali, a to wydaje wydział architektury i budownictwa, to w takim kształcie nie ma możliwości wydzielić tego budynku. Zaświadczenie o podzielności lokali można wydać w stosunku do budynku, który jest wydzielony z przestrzeni za pomocą trwałych przegród. Z tego załącznika graficznego, który widziałam, wynika, że jest ściana działowa z przejściami. Do rozwiązania jest więc nie tylko kwestia geodezyjna, ale też budowlana - wytłumaczyła Agnieszka Rudek.

Radny Stanisław Bukowiec zapytał, czy zarząd powiatu rozważa drugi wariant, czyli przeniesienie warsztatów w inne miejsce?

- Wszyscy uważają, że zapewnienie lokalu dla prowadzenia tych warsztatów to obowiązek i zadanie powiatu, a to nieprawda. Te warsztaty są przy Spółdzielni Inwalidów. To nie jest samodzielny podmiot. To jedna z komórek organizacyjnych Spółdzielni Inwalidów. Ustawodawca przypisał powiatowi pewne zadania dotyczące finansowania, bo środki z PFRON-u przepływają przez budżet: 90 proc. z PFRON-u, a 10 proc. dokładamy z budżetu powiatu. Tak, rozważamy takie możliwości z zaangażowaniem majątku własnego powiatu - odpowiedział starosta Ludwik Węgrzyn.

Czytaj również:
Niepewna przyszłość WTZ Proszówki
Uchwała intencyjna ws. WTZ

* * *

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Proszówkach istnieją już 20 lat, od początku w ramach Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów, która powstała 65 lat temu. Podopieczni uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych przez pięć dni w tygodniu, organizowanych w ośmiu pracownikach tematycznych: gospodarstwa domowego, technik różnych, krawieckiej, plastycznej, ceramicznej, poligraficzno-komputerowej, ślusarskiej oraz rehabilitacyjnej. Prężnie działają również sekcje sportowe (pływacka, lekkoatletyczna, piłkarska, tenisa stołowego). Oprócz zajęć z terapeutami podopieczni mają do dyspozycji porady i wsparcie psychologa, psychiatry, pielęgniarki, rehabilitanta.

O wielkiej sympatii jaką cieszą się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Proszówkach świadczą chociażby coroczne aukcje charytatywne przeprowadzane tuż przed świętami Wielkanocy w II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni. W 2016 roku podczas jubileuszowej 20. aukcji udało się zebrać ok. 29 tys. zł (zdjęcia z tego wydarzenia można zobaczyć TUTAJ). Dzięki zebranym funduszom podopieczni mogli wziąć udział w kilkudniowym wyjeździe do Krynicy-Zdroju, a w wakacje spędzili 12 dni nad Bałtykiem.

Pod opieką WTZ Proszówki jest 45 podopiecznych (najmłodsza osoba ma 18 lat, najstarsza 45). Głównie są to osoby z Bochni, ale też z gminy Bochnia, Drwinia, Rzezawa, Nowy Wiśnicz. W Proszówkach zatrudnionych jest 13 pracowników na 11 i pół etatu.

comments powered by Disqus

Najnowsze