Wydarzenia

Łapanów: Woda warunkowo przydatna do picia

Tomasz STODOLNY

- Woda pochodząca z ujęcia w Chrostowej (gm. Łapanów) jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi - poinformował we wtorek 7 lutego bocheński Sanepid. Od ponad dwóch tygodni około 5 tys. osób nie mogło z niej korzystać z powodu skażenia groźną bakterią.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdań z badań 12 próbek wody pobranych w minioną sobotę (4 lutego) stwierdził że:

- jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym

- woda nie spełnia natomiast wymagań określonych w załączniku nr 3 punkt B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989 z późn. zm.), z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości parametrów mętności.

Próbki wody w dniu 04 luty 2017r. pobrano z następujących punktów:

1. Szkoła Podstawowa w Tarnawie
2. Stacja Uzdatniania Wody – Chrostowa
3. Przedszkole Sobolów
4. Schronisko – Wola Nieszkowska
5. Szkoła Podstawowa – Sobolów
6. Przedszkole – Łapanów
7. Szkoła Podstawowa – Łapanów
8. Szkoła Podstawowa – Zbydniów
9. Szkoła Podstawowa – Grabie
10. Gminny Zakład Komunalny – Kobylec 64a
11. Urząd Gminy Łapanów
12. Szkoła Podstawowa – Cichawka.

Sanepid wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do 21 lutego 2017 r.

Spożywanie wody o stwierdzonych wartościach mętności nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających.

W okresie warunkowej przydatności wody wartość mętności nie może przekroczyć 6 [NTU].

W przypadku poprawy jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

comments powered by Disqus

Najnowsze