Wydarzenia

Cyfrowa rewolucja w geodezji. Podpisano dotację na prawie 5 mln zł

Mirosław CISAK

Pod koniec 2019 roku mieszkańcy powiatu bocheńskiego mają zyskać powszechny dostęp do dokumentów geodezyjnych. Materiały, które dotychczas były dostępne tylko w urzędzie teraz trafią do bazy cyfrowej, co oznacza, że będą dostępne on-line. W praktyce oznacza to np. sprawniejsze przygotowanie dokumentacji projektowych. Umowę w sprawie dofinansowania dla cyfryzacji zasobów podpisano w środę w Starostwie Powiatowym w Bochni.

Na zdjęciu od lewej: wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys, starosta bocheński Ludwik Węgrzyn, wicestarosta Józef Mroczek, członek zarządu Rafał Rudka i skarbnik powiatu Jadwiga Szeląg.

Obecnie w większości urzędów funkcjonują bardzo ograniczone cyfrowe bazy zawierające dane dotyczące informacji przestrzennej. Częściowo jest to spowodowane tym, że większość dokumentów znajdujących się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (PZGiK) jest dostępnych wyłącznie w formie analogowej. Podobnie jak w przypadku danych składających się na bazy EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków), BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych) i GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu). Dlatego w powiecie bocheńskim tylko niewielka część dokumentów z PZGiK wydawana jest w formie e-usług. W 2015 roku na ok. 13 tys. takich dokumentów jedynie 3,3 tys. udostępniono cyfrowo.

Umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Starostwem Powiatowym w Bochni dotyczy realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu bocheńskiego”. Poza powiatem bocheńskim podobne projekty będą realizowane przez 21 innych samorządów z całego województwa małopolskiego. Łączne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów w zakresie e-usług w informacji przestrzennej wyniesie 175,7 mln zł.

- Te środki zostały w pewnej części podzielone na macierz geodezyjną w Małopolsce. Natomiast pozostałe pieniądze podzieliliśmy na pozostałe powiaty dając swobodę samorządom powiatowym, które realizują zadanie z geodezji jako zadanie zlecone państwa. Oczywiście zadanie przez wiele lat niedofinansowywane - mówił Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego.

- Kiedy patrzymy na zasoby geodezyjne mamy ok. 30 proc. map katastralnych jeszcze z czasów Franciszka Józefa I (cesarz Austrii oraz król Węgier i Czech w latach 1848-1916 - przyp. red.). Z drugiej strony mam XXI wiek i mapy wektorowe, gdzie mamy siedem punktów referencyjnych w Małopolsce. Geodeta, który ma urządzenia nawigacyjne wpina się w nie i może każdy punkt, każde załamanie geodezyjne pokazać z dokładnością do 0,5 cm. Mówimy tutaj o bardzo dużym rozrzucie jakości tych zasobów geodezyjnych - powiedział Stanisław Sorys.

- To milowy krok w funkcjonowaniu urządzeń geodezji w powiecie bocheńskim. W dobie XXI wieku kiedy cyfryzacja jest wszechogarniająca pozostawianie urządzeń geodezyjnych na poziomie XIX wieku w niektórych momentach, a czasem początków XX w. nie przystaje do rzeczywistości. Podpisanie tej umowy pozwoli na dostęp on-line do zasobów geodezyjnych, każdy z domu będzie mógł zobaczyć mapę, zapłacić za pośrednictwem e-usług, a następnie wydrukować dokument - stwierdził Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

- Na stworzenie bazy Starostwo Powiatowe w Bochni otrzyma ponad 4,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a całkowita wartość projektu wynosi prawie 5,5 mln zł - zaznaczył podczas spotkania wicestarosta Józef Mroczek.

- Żyjemy w czasach, w których niemal każdą rzecz możemy nabyć za pośrednictwem internetu. Czas więc i na to, aby administracja dostosowywała swoje usługi dla potrzeb mieszkańców - powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl Rafał Rudka, członek zarządu powiatu bocheńskiego. - Cieszy mnie więc fakt, że dzięki pozyskanym zewnętrznym środkom będziemy mogli zdigitalizować i udostępnić zasób geodezyjny zarówno mieszkańcom, jak i pracowniom geodezyjnym - dodał.

Na stworzeniu bazy cyfrowych zasobów geodezyjnych skorzystają przede wszystkim mieszkańcy, którzy dane i dokumenty związane z informacją przestrzenną znajdą on-line, bez konieczności wizyty w urzędzie. Baza usprawni też pracę geodetów, komorników, inwestorów i projektantów oraz rzeczoznawców majątkowych. Otwarty dostęp do tych informacji przede wszystkim przyspieszy przygotowanie dokumentacji projektowych do planowanych inwestycji, poprawi też jakość danych udostępnianych w rejestrach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, czy usprawni wymianę danych między funkcjonującymi systemami informacji przestrzennej.

Projekt realizowany w powiecie bocheńskim zakłada m.in. dostawę bazy danych zobrazowań lotniczych, digitalizację dokumentów analogowych PZGiK i mapy ewidencyjnej oraz modernizację bazy danych EGiB. Przebudowana zostanie też strona internetowa Wydziału Geodezji i Kartografii, a e-usługi zostaną zintegrowane z platformą ePUAP i systemem płatności elektronicznych.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Wartość całkowita projektu: 5 430 563,71 zł.Dofinansowanie: 4 887 507,11 zł.

 

comments powered by Disqus

Najnowsze