Wydarzenia

Magistrat szuka firmy, która zaprojektuje rewitalizację centrum

Tomasz STODOLNY

Magistrat rozpisał we wtorek przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Rewitalizacja centrum miasta Bochnia”. Koncepcja miałaby powstać do końca marca, a pełna dokumentacja projektowa do października.

Jak możemy wyczytać w ogłoszeniu, w ramach zadania zostały wydzielone następujące etapy:

Etap I. Opracowanie koncepcji projektowej

Etap II. Wykonanie badań architektoniczno-archeologicznych na podstawie wytycznych konserwatorskich

Etap III. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/przebudowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

Prace projektowe poszczególnych elementów mają zostać wykonane w sposób umożliwiający etapowe wykonanie inwestycji, osobno dla następujących zadań:

- płyty rynku
- dziedzińca miejskiego (woonerf)
- remontu kamienic
- układu komunikacyjnego (w podziale na drogi gminne i drogę wojewódzką)
- Placu Pułaskiego
- Placu Okulickiego
- odbudowy wieżyczki nadszybia Regis.

Zainteresowane firmy powinny składać oferty do 19 stycznia.

Terminy realizacji:

- Etap I: Opracowanie koncepcji projektowej - do 31 marca 2017 r.,

- Etap II: Wykonanie badań architektoniczno-archeologicznych na podstawie wytycznych konserwatorskich - do 31 maja 2017 r. 3.

- Etap III:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego - do 30 czerwca 2017 r.,

2) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwoleń na budowę/przebudowę/dokonanie zgłoszeń robót właściwemu organowi z wyjątkiem zakresu dla drogi wojewódzkiej nr 965 do 30 sierpnia 2017 r.

3) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwoleń na budowę/przebudowę/dokonanie zgłoszeń robót właściwemu organowi dla zakresu drogi wojewódzkiej nr 965 do 30 października 2017 r.

Bochnia nie ma jeszcze programu rewitalizacji

Rok temu urzędnicy przedstawili roboczą wersję programu rewitalizacji, która konsultowana była z mieszkańcami (zgłoszono prawie 120 uwag). Ale wkrótce okazało się, że zmieniły się przepisy i procedura musi być przeprowadzona od początku. Obecnie trwa i daleko jeszcze do zatwierdzenia i uchwalenia programu przez radę miejską.

W rozpisanym przetargu załącznikiem do dokumentacji są uwagi mieszkańców zgłoszone do roboczej wersji nieuchwalonego programu sprzed roku.

comments powered by Disqus

Najnowsze