Wydarzenia

Para gejów walczy o prawo do małżeństwa

tim

Sąd Okręgowy w Tarnowie podtrzymał wyrok sądu z Bochni, który uznał, że miejscowy Urząd Stanu Cywilnego słusznie odmówił w maju zeszłego roku udzielenia ślubu parze gejów.

Bocheński urzędnik USC argumentował, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym małżeństwo to związek dwóch osób różnej płci. Prawnicy reprezentujący parę przywoływali natomiast niedawne orzeczenie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie "Oliari i inni przeciwko państwu włoskiemu", w którym Trybunał nakazał Włochom legalizację takich związków.

Rozpatrujący sprawę sędzia Sądu Rejonowego w Bochni Rafał Rosiek uznał jednak, że "obaj panowie są obywatelami Polski, a ponad prawem międzynarodowym stoją w tym przypadku przepisy-materialno prawne prawa polskiego". - Z artykułu 18 Konstytucji RP wynika jasno, że małżeństwo to związek osób różnej płci i tylko takie związki znajdują się pod ochroną i opieką państwa - podkreślił wtedy w uzasadnieniu wyroku.

Teraz to stanowisko podzielił sąd okręgowy, do którego odwołali się Wojciech i Michał. Reprezentujący ich adwokat Paweł Osik z warszawskiej kancelarii Pietrzak, Sidor i Wspólnicy zapowiada, że walka o zalegalizowanie związku będzie trwać nadal, możliwe że także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

 

comments powered by Disqus

Najnowsze