Wydarzenia

Ostatnie dni konsultacji planu mobilności

tim

Zostało już tylko kilka dni na zgłaszanie uwag do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta Bochnia na lata 2016-2025. Ostateczny termin wyznaczono na 9 stycznia.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej to zbiór zasad opisujących zupełnie nową kulturę poruszania się po mieście. Prace nad planem poprzedzone były badaniami ankietowymi oraz warsztatami i spotkaniami z mieszkańcami Bochni - zarówno tymi, korzystającymi z komunikacji miejskiej i alternatywnych środków transportu, jak i z użytkownikami samochodów.

Opracowanie dokumentu wynika wprost z wytycznych Komisji Europejskiej. Plan mobilności jest niezbędny przy aplikowaniu o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Materiały konsultacyjne dostępne są tutaj:

Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej na lata 2016-2025.
Formularz konsultacyjny do zgłaszania opinii uwag i wniosków.

Konsultacje prowadzone będą w trybie: zbierania opinii, uwag i wniosków w postaci papierowej i elektronicznej do projektu Zrównoważonego Planu Mobilności z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, wyłożenia do publicznego wglądu na 21 dni projektu Zrównoważonego Planu Mobilności w siedzibie Urzędu Miasta Bochnia, na Dzienniku Podawczym, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia.

Wypełnione formularze konsultacyjne będzie można:

1) przesłać elektronicznie na adres: umb@um.bochnia.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne - plan mobilności”,
2) dostarczyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, z dopiskiem „Konsultacje społeczne - plan mobilności”,
3) złożyć bezpośrednio na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Bochnia, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30).

Plan Mobilności Miejskiej i formularz konsultacyjny dostępne są również na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie BIP miasta w zakładce: „Burmistrz/Obwieszczenia i zawiadomienia/2016”.

Opinie, uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2017 r.

Czytaj również:
Samozadowolenie - felieton RedNacza
Radni o planie mobilności dowiedzieli się z... mediów

 

comments powered by Disqus

Najnowsze