Wydarzenia

Budżet Rzezawy: 5,2 mln zł na inwestycje - lista

Tomasz STODOLNY

Pod koniec grudnia rada gminy Rzezawa jednogłośnie przyjęła projekt budżetu przygotowany przez wójta Mariusza Paleja. W 2017 roku samorząd wyda 5,2 mln zł na inwestycje.

W budżetu zaplanowano dochody w wysokości 42 mln zł, a wydatki w wysokości 43,4 mln zł - z czego na inwestycje przeznaczone zostanie 5,2 mln zł (12 proc.).

Budżet gminy na 2017 rok przewiduje 14 zadań majątkowych z czego część zadań jest kontynuacją z roku 2016:

1) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Bratucice, Dębina, Buczków i Dąbrówka 455.000,00 zł ;

2) rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 120.000,00 zł ;

3) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bocheńskiego na wykonanie modernizacji drogi w Łazach = 505.744,54 zł ;

4) budowa drogi gminnej w Jodłówce etap 3 = 80.000,00 zł ;

5) budowa drogi gminnej ul. Kolorowa w Rzezawie = 430.318,00 zł ;

6) przebudowa i rozbudowa budynku rehabilitacji = 920.00,00 zł ;

7) wykonanie placów zabaw w miejscowościach Jodłówka, Rzezawa, Łazy = 150.000,00 zł ;

8,9) wykup nieruchomości, działek = 90.000,00 zł ;

10) budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem oraz remontem boiska zewnętrznego w Jodłówce = 452.000,00 zł ;

11) budowa sali gimnastycznej w Okulicach = 297.500,00 zł ;

12) utworzenie szkolnej strefy sportu przy PSP w Borku = 495.000,00 zł

13) przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku = 700.000,00 zł ;

14) przebudowa i remont pełnowymiarowego boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego = 490.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne to nie jedyne, jakie zostały zaplanowane na rok 2017. W budżecie wyodrębniono bowiem kwotę 260 tys. zł na fundusz sołecki - o przeznaczeniu tych środków na konkretne zadania zadecydowali sami mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Inne wydatki budżetowe

Na funkcjonowanie lokalnych instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu a także Gminnej Biblioteki Publicznej zabezpieczono 850 tys. zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu zabezpieczono 125 tys. zł, a na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie kultury 25 tys. zł.

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyniosą 125,4 tys. zł. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 121,3 tys. zł.

Na funkcjonowanie placówek oświatowych zaplanowano 16,4 mln zł. Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zabezpiecza się 4,7 mln zł. Na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodzinnej zaplanowano 11,8 mln zł.

comments powered by Disqus

Najnowsze