Wydarzenia

Budżet powiatu 2017: Jakie inwestycje?

Tomasz STODOLNY

Rada Powiatu przyjęła w czwartek uchwałę budżetową na rok 2017. Po stronie wydatków zapisano prawie 102 mln zł, z czego 20,9 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje - głównie na drogach, w szkołach oraz do budowy systemu E-usług.

Na zdjęciu: starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.

Budżet został przyjęty 18 głosami "za", przy 2 "przeciw".

Uchwały nie poparła dwójka radnych z Nowego Wiśnicza - Krzysztof Kołodziejczyk i Małgorzata Brzegowa - w proteście przeciw pominięciu w budżecie powiatu (mimo wcześniejszych deklaracji) inwestycji ważnej dla wiśnickiego samorządu: budowy chodnika w Królówce (chodziło o 350 tys. zł - drugie tyle miałby dorzucić Nowy Wiśnicz).

W odpowiedzi na zarzut "dyskryminacji" starosta Ludwik Węgrzyn odparł m.in.: - Mam takie zestawienie, do których gmin i jakie środki w 2016 zostały skierowane. I gmina Nowy Wiśnicz jest... na pierwszym miejscu: 2 mln 115 tys. zł.

Budżet powiatu na 2017 rok zakłada:

- kwota planowanych dochodów: 94 mln zł
- kwota planowanych wydatków: 102 mln zł

Powiat Bocheński zamierza wyemitować obligacje na kwotę 10,6 mln zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w sumie 20,9 mln zł. Poniżej najważniejsze pozycje:

8,2 mln zł - inwestycje na drogach powiatowych:

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Szarów-Kłaj-Proszówki w miejscowościach Damienice i Proszówki - 750 tys. zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Siedlec-Stradomka-Nieznanowice w m. Siedlec - 70 tys. zł

- opracowanie dokumentacji projektowych na zadania drogowe - 100 tys. zł

- przebudowa drogi Rzezawa-Brzeźnica (odcinek 300 metrów) - 160 tys. zł

- rozbudowa drogi Poręba Spytkowska-Bochnia w m. Brzeźnica (630 metrów) oraz drogi Rzezawa-Brzeźnica w m. Łazy (650 metrów) - 1,2 mln zł

- rozbudowa drogi Bochnia - Zawada w m. Pogwizdów i Zawada (900 metrów) - 1,9 mln zł

- przebudowa drogi Łąkta Górna - Łapanów na terenie Gm. Żegocina - 781 tys. zł

- rozbudowa i przebudowa drogi Lipnica Murowana - Żegocina - 3,26 mln zł

- budowa ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Łąkta Górna-Łapanów w m. Łąkta Górna - 330 tys. zł

- budowa ciągu pieszo-jezdnego z kanalizacją deszczową w ciągu drogi Gnojnik-Lipnica Dolna w m. Lipnica Dolna - etap I 190 tys. zł

4,3 mln zł powiat zainwestuje w oświatę, z czego aż 3,8 mln zł przewidziano na inwestycje w Zespole Szkół Nr 1 ("Mechanik"):

- rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną wraz zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą - 3 mln zł

- termomodernizacja w budynkach ZS Nr 1 - 800 tys. zł

- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku ZS Nr 3 w Bochni - 275 tys. zł

- wymiana nawierzchni brukowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego - 130 tys. zł

3,65 mln zł - Realizacja zagospodarowania poscaleniowego dla obrębu Borek, gmina Rzezawa

1,7 mln zł - E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego

870 tys. zł - dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 - Bochnia z drogą krajową 94"

284 tys. zł - Remont dachu i elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Bochni

comments powered by Disqus

Najnowsze