Wydarzenia

Koniec z gimnazjami. W Bochni wróci szkoła podstawowa nr 3?

Mirosław CISAK

W Bochni działają dwa samorządowe oraz dwa prywatne gimnazja. Zapowiedziana w poniedziałek przez minister Annę Zalewską reforma edukacji polegająca na likwidacji gimnazjów i powrocie do ośmioletnich podstawówek, będzie miała duży wpływ nie tylko na uczniów, ale również pracowników tych jednostek.

Na zdjęciu: budynek Gimnazjum Nr 1 im. Św. Kingi w Bochni.

Nowa reforma szkolnictwa ma rozpocząć się w 2017 r. System ma być podobny do tego sprzed lat. Edukacja w szkołach podstawowych potrwa osiem lat, z podziałem na dwa poziomy: wczesnoszkolny (klasy 1-4) i gimnazjalny (5-8). Po podstawówce uczeń będzie mógł kontynuować naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum lub dwustopniowej szkole branżowej.

W Bochni funkcjonuje pięć samorządowych podstawówek (PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 4, PSP nr 5 i PSP nr 7), dwa samorządowe gimnazja (Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2) i również dwa prywatne (V Gimnazjum MCE i Akademickie Gimnazjum w Bochni).

Jeszcze kilkanaście lat temu w Bochni, w budynku obecnego Gimnazjum nr 1, działała szkoła podstawowa nr 3. Po wprowadzeniu zapowiedzianej reformy jej powrót wydaje się dość prawdopodobny. Obiekt potrzebowałby jednak remontu, bo nie ma stołówki (nie ma takich wymagań, ale w Bochni stołówki są standardem we wszystkich podstawówkach).

Na razie jest za wcześnie by o czymkolwiek przesądzać. - Jeszcze nie ma żadnych wytycznych. Wymaga to szeregu analiz, przemyśleń, konsultacji społecznych. Na poziomie samorządu na pewno będą to trudne decyzje - powiedziała w rozmowie z Bochnianin.pl Dorota Palej-Maliszczak, dyrektor Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni.

MZE może proponować pewne rozwiązania, ale decyzja dotycząca rozwiązania, czy utworzenia szkoły to kompetencje rady miasta.

Niepewny los czeka kilkudziesięciu pracowników bocheńskich gimnazjów. Oprócz dyrektorów w obu samorządowych placówkach zatrudnieni są wicedyrektorzy (2 w G1, 1 w G2). W sumie w Gimnazjum nr 1 zatrudnionych jest 11 pracowników administracyjnych i obsługi oraz 55 nauczycieli, a w Gimnazjum nr 2: 9 pracowników administracyjnych i obsługi oraz 31 nauczycieli (stan na 1 września 2016 r. na podstawie projektów organizacyjnych z maja br.).

comments powered by Disqus

Najnowsze