Wydarzenia

Przebudowa na Plantach niezgodna z prawem

Tomasz STODOLNY

Wojewoda małopolski w pełni podzielił zdanie bocheńskiego starostwa: planowana przez Miasto przebudowa dawnego budynku lodowni na Plantach Salinarnych jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Urząd Miasta chciał przebudować ten stary budynek na toaletę publiczną. Jednak w kwietniu bocheńskie starostwo wydało negatywną decyzję w sprawie pozwolenia na budowę. Nie oceniało tego, jaką nową funkcję chce nadać obiektowi inwestor, ale czy planowany zakres prac jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Okazało się, że nie - bo plan dopuszcza tylko REMONT obiektów usytuowanych na Plantach Salinarnych, a nie ich PRZEBUDOWĘ. Oba pojęcia są precyzyjnie zdefiniowane w prawie budowlanym. Mówiąc w skrócie: remont to odtworzenie stanu pierwotnego i nie mogą być uznane za remont roboty budowlane, w wyniku których powstają nowe elementy.

Bochnia zaskarżyła decyzję starosty do wojewody małopolskiego, ale odpowiedź, która przyszła w zeszłym tygodniu nie pozostawia złudzeń: "Wojewoda Małopolski podziela w pełni argumentację organu pierwszej instancji".

Bo zgodnie z projektem magistratu zmiana funkcji obiektu z mieszkalnej na toaletę publiczną wiąże się z rozebraniem ścian wewnętrznych i wykonaniu nowych, za pomocą których nastąpi wydzielenie: wiatrołapu, pomieszczenia technicznego, przedsionka, toalety, pomieszczenia gospodarczego, toalety damskiej oraz męskiej, toalety dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia magazynowego. To wszystko miało powstać zamiast istniejących: korytarza, toalety, łazienki, dwóch pokoi, kuchni i pomieszczenia gospodarczego. Nastąpić miała również całkowita zmiana poprowadzenia instalacji wewnętrznych oraz wykonanie kanalizacji opadowej wokół budynku.

- Z całą pewnością charakter robót nie pozwala na stwierdzenie, że po ich wykonaniu będziemy mieć do czynienia z odtworzeniem stanu pierwotnego - stwierdza wojewoda. I tak jak wcześniej starosta bocheński ocenia, że wykonanie takich robót stanowiłoby przebudowę. A dokonywanie przebudowy obiektu lodowni jest niezgodne z obowiązującym miejscowym plan zagospodarowania przestrzenego.

- Organ odwoławczy potwierdza prawidłowość ustaleń dokonanych przez Starostę Bocheńskiego stanowiących podstawę decyzji. Zawiera ona pełne i rzetelne uzasadnienie faktyczne i prawne odnoszące się do szczegółowych oraz ogólnych ustaleń miejscowego planu dla terenu objętego inwestycją - podkreśla wojewoda.

Decyzja jest ostateczna.

comments powered by Disqus

Najnowsze