Wydarzenia

Od września połączenie szkół w Dąbrowicy i Łapanowie. Będzie CKZiU

Mirosław CISAK

1 września br. przestaną istnieć Zespół Szkół w Dąbrowicy i Zespół Szkół w Łapanowie, a na ich miejsce powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. Uchwałę w tej sprawie przegłosowano podczas ostatniej sesji rady powiatu bocheńskiego.

W ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie będą działały szkoły dotychczas funkcjonujące w ZS w Dąbrowicy (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna) i ZS w Łapanowie (liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa).

- Pierwszym powodem realizacji tego pomysłu było to, że w Dąbrowicy utraciliśmy bazę dydaktyczną, czyli budynki. Coś trzeba było zrobić z tą szkołą, więc zarząd zdecydował, że połączymy te dwie szkoły, rozwiązując obydwie i powołując nowy byt pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie - wyjaśnił w rozmowie z Bochnianin.pl Józef Mroczek, wicestarosta bocheński.

- Budynki w Dąbrowicy wymagały remontu, a więc nakładów finansowych, co jest sprzeczne z ustawą o finansach publicznych. Nie możemy dawać publicznych pieniędzy na majątek, który nie jest naszą własnością. To było kluczem, żeby próbować ratować te szkoły - dodał.

- Robimy fuzję tych podmiotów, próbując przekierować na kształcenie zawodowe w Łapanowie, korzystając również ze środków unijnych - podkreślił wicestarosta Józef Mroczek.

- Uczniowie będą kontynuować naukę w Łapanowie. Nabór też jest już prowadzony do szkoły z siedzibą w Łapanowie. Na dziś ten nabór kształtuje się lepiej niż w zeszłym roku. Nauczyciele również przechodzą do nowego podmiotu. Z naszych wyliczeń wynika, że nikt nie powinien stracić pracy - powiedział Józef Mroczek.

Decyzja radnych nie była jednogłośna (10 głosów „za”, 4 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się”). Głosowanie poprzedziła długa dyskusja, przerwana w pewnym momencie przegłosowaniem wniosku o zakończenie dyskusji (wniosek złożył radny Mariusz Zając).

Niektórzy radni mieli wątpliwości, czy w Łapanowie uda się np. zorganizować zaplecze gastronomiczne, z którego do tej pory korzystali uczniowie w Dąbrowicy. Mówiono też o kompromisowym rozwiązaniu: zostawienie obu szkół i powołanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (powołanie takiej jednostki argumentowano m.in. możliwością pozyskania środków zewnętrznych).

Później, już w innym punkcie programu sesji, na chwilę powrócono do tematu. Ze strony władz powiatu pojawiły się uwagi dotyczące działań poprzedniego zarządu. - Chciałbym się odnieść do pana radnego Jacka Pająka, który jako starosta przez pięć lat nie widział jak z prawie 1000 uczniów w Łapanowie jest w tej chwili 270. Nie robiliście nic w tym temacie, a teraz mówicie, że jesteście niedoinformowani. Myślę, że ten temat był do zrobienia pięć lat temu. Zrobiliście krzywdę ludziom, samorządowi powiatu, nauczycielom, dzieciom i rodzicom, bo podtrzymywanie takiej sytuacji było zwykłym oszustwem. Temat musiał zostać zamknięty teraz, a mógł być pięć lat temu, bo widzieliście co się dzieje - powiedział podczas sesji wicestarosta Józef Mroczek.

- Pan wicestarosta naoglądał się za dużo relacji w TVP-PiS na temat tego jak przeprowadzać audyty po rządach poprzedników. Z tym, że zrobił to w sposób nieudolny, bo w tamtym przypadku padały chociaż konkretne liczby, daty i informacje. W tym przypadku poza jego ogólną opinią człowieka, który nie mieszka na terenie powiatu bocheńskiego, nie funkcjonuje tutaj na co dzień, nie mierzył się wcześniej z żadnym przedsięwzięciem na poziomie samorządu powiatowego, co więcej nie jest nawet radnym powiatowym, ani nie był nim wcześniej, ocenę pana wicestarosty traktuję tak: dokonał pewnego wysiłku intelektualnego, któremu był w stanie sprostać, wyciągnął takie wnioski i traktuję te wnioski jako zdecydowanie nieodpowiadające prawdzie - skomentował w rozmowie z Bochnianin.pl radny Jacek Pająk.

comments powered by Disqus

Najnowsze