Wydarzenia

Płatne staże: Spotkanie dla gimnazjalistów i rodziców

Artykuł promocyjny

Drodzy Absolwenci Gimnazjów, Szanowni Rodzice

Bocheński Związek Pracodawców i Zespół Szkół Nr 1 w Bochni, uprzejmie informują, że zapowiadane wcześniej spotkanie sygnatariuszy inicjatywy na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego z absolwentami klas trzecich gimnazjów odbędzie się

11 czerwca 2016r. o godz.9.00 w Miejskim Domu Kultury w Bochni.

Pragniemy przypomnieć, że inicjatywa dotyczy przygotowania młodych ludzi do pracy w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Działania te obejmują między innymi utworzenie klas patronackich
i skierowane są do tegorocznych absolwentów klas trzecich gimnazjów.

Łączymy wyrazy szacunku

/-/ Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 mgr inż. Jan Balicki

/-/ Prezes Bocheńskiego Związku Pracodawców mgr inż. Edward Sitko.

 

Najnowsze