Wydarzenia

Fatalny stan drogi w Chodenicach. Nowa nawierzchnia dopiero w wakacje

Mirosław CISAK

Zniszczona w czasie modernizacji wiaduktów kolejowych droga w Chodenicach, zwłaszcza pomiędzy wiaduktem nad Rabą a mostem wiszącym, jest w fatalnym stanie technicznym. Na razie magistrat zlecił tymczasową naprawę ubytków, ale nowa nawierzchnia na całej powierzchni drogi ma zostać położona dopiero na przełomie czerwca i lipca. Jeśli tak się nie stanie to Bieg Majora Bacy, który teoretycznie mógłby wrócić na swoją pierwotną trasę, w tym roku również będzie rozgrywany na trasie z ostatnich lat.

Na fatalną jakość nawierzchni zwrócili niedawno uwagę niektórzy radni. Wśród nich Marek Bryg i Eugeniusz Konieczny. W odpowiedzi na interpelację tego drugiego burmistrz Stefan Kolawiński poinformował, że najpierw będzie doraźne łatanie nierówności (teraz jest to wykonywane), a remontu całej nawierzchni można spodziewać się na przełomie czerwca i lipca.

- W związku z brakiem reakcji PKP PLK S.A. na nasze wielokrotne monity w sprawie wykonania robót porządkowych po remoncie linii kolejowej na terenie Bochni, ponownie skierowane zostało do PKP PLK S.A. wezwanie do uporządkowania w trybie pilnym terenów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac oraz do wykonania prac naprawczych. Ponadto informuję, że odcinek drogi od mostu kolejowego nad Rabą do mostu wiszącego przewidziany jest do remontu w ramach naprawy dróg zniszczonych przy remoncie linii kolejowej (za środki, które miasto otrzymało od kolei - przyp. red.). Prace te planowane są do wykonania na przełomie czerwca i lipca br. Do tego czasu dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników tej drogi duże ubytki w nawierzchni drogi zostaną wyrównane - napisał burmistrz Stefan Kolawiński w odpowiedzi na interpelację.

Jeszcze dłużej na remont będzie musiała poczekać ulica Wodociągowa na odcinku od ul. Karosek do wiaduktu. Ma zostać przebudowana na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br. - Do tego czasu pojawiające się ubytki w drodze i poboczach będą na bieżąco usuwane. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla nowej sieci wod.-kan. zlokalizowanej w tej ulicy - poinformował Stefan Kolawiński.

Oprócz codziennej eksploatacji tych dróg przez mieszkańców, czy turystów podróżujących np. do Puszczy Niepołomickiej, remont jest ważny z punktu widzenia biegaczy. Przez lata trasa Biegu Majora Bacy wiodła bowiem m.in. ul. Majora Bacy. W momencie rozpoczęcia przez PKP PLK remontów wiaduktów trasa została zmieniona. W ostatnich latach bieg na 10 km organizowany był ul. Chodenicką, Karosek, Solidarności. Po zakończeniu modernizacji wiaduktów naturalnym był powrót do starej trasy. Na razie stoi to pod znakiem zapytania. Organizatorzy nie zgodzą się na puszczenie biegaczy na połataną drogę. Powrót do poprzedniej trasy biegu będzie możliwy dopiero po wykonaniu nowej nawierzchni.

comments powered by Disqus

Najnowsze