Bochnia. Radni chcą parkomatów. Wniosek o zorganizowanie przetargu

Tekst: Mirosław CISAK

Radni komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska jednogłośnie przegłosowali wniosek do burmistrza Bochni o zorganizowanie przetargu na zainstalowanie parkomatów. Podczas ostatniego posiedzenia tego gremium urzędnicy zdali relację z wizyty w Limanowej, gdzie taki system działa już od czterech lat.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Obecnie stawka za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Bochni wynosi 2 zł za godzinę (przy czym 0,5 zł za pierwsze 20 minut, 1,5 zł za pierwsze 40 min., a każda następna godzina 2 zł, abonament 2-tygodniowy - 75 zł, abonament miesięczny - 150 zł, identyfikator dla mieszkańca zameldowanego przy ulicy - 30 zł, miejsce zastrzeżone „koperta” - 300 zł). Opłaty pobierane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 17.30 i w soboty w godz. 8.00 - 13.00. Stawki zostały ustalone w 2009 roku i od tamtej pory nie były zmieniane.

Urzędnicy byli w Limanowej

O zmianie systemu parkowania w Bochni radni komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska rozmawiali już od kilku miesięcy. Ostatnio dyskusja nabrała przyspieszenia i zakończyła się sformułowaniem bardzo konkretnego wniosku do burmistrza.

W połowie marca Andrzej Dębiński, naczelnik wydziału architektury, gospodarki komunalnej i inwestycji, wraz z podległą mu urzędniczką wizytowali Limanową, gdzie parkomaty działają już od czterech lat.

Aldona Partyka z wydziału AGKI poinformowała, że w Limanowej funkcjonuje 19 parkomatów (w Bochni musiałoby być więcej, bo miejsca postojowe są bardziej rozsiane po mieście niż w Limanowej), jest 700 miejsc postojowych (podobnie byłoby w Bochni), miesięczny dochód z opłat parkingowych wynosi ok. 60-70 tys. zł, przy czym 28 proc. tej kwoty trafia do firmy, która obsługuje system. Dla porównania w Bochni w zeszłym roku z opłat parkingowych wpływało miesięcznie średnio ok. 37 tys. zł, a na wynagrodzenia dla parkingowych wydawano ok. 11 tys. zł miesięcznie.

Limanowa podzielona jest na dwie strefy parkowania: A i B. W tej pierwszej godzina parkowania kosztuje 2 zł (przy czym minimalna opłata to 50 groszy za 15 min.), a godzina w strefie B to 1 zł (minimalnie 20 groszy za 12 min.). Opłaty za postój pobierane są w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni powszednie, a w soboty od 9:00 do 13:00.

Parkomaty w Limanowej pojawiły się w 2012 roku. Co ciekawe miasto nie musiało wykładać na start żadnych pieniędzy. - Było to dla miasta całkowicie bezkosztowe przedsięwzięcie, ponieważ parkomaty są w dzierżawie. Miasto nie wydało na to ani złotówki - wyjaśniła Aldona Partyka.

W obronie parkingowych

Do kontroli w strefach parkowania w Limanowej zatrudnione są trzy osoby. Obecnie w Bochni pracuje 11 parkingowych. Obawa utraty przez niektórych z nich pracy to chyba największy hamulec na drodze do uruchomienia parkomatów w Bochni.

- Nie chciałbym pozbawiać pracy tych osób, które obecnie pobierają opłaty na terenie Bochni. Nasze miasto jest dwa razy większe od Limanowej. Mamy wiele ulic, gdzie nie opłaca nam się zbierać opłat, a mieszkańcy zgłaszają problemy, że miejsca parkingowe przed sklepami są stale zajęte i klienci nie mają gdzie parkować. Dlatego można tam zamontować parkomaty - zaproponował Krzysztof Sroka, przewodniczący komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Bez hybrydowych rozwiązań

Jednak jego wniosek nie uzyskał poparcia. - Jeśli przechodzimy na system automatycznego poboru opłat to chciałbym, żeby było to w 100-procentach - powiedział radny Robert Żelichowski.

- Najgorsze to jest połowiczne rozwiązanie. Jest szansa, że 5-6 osób znajdzie zatrudnienie (przy kontroli - przyp. red.), poza tym etat można podzielić na dwie osoby, bo parkingowi cudów dzisiaj nie zarabiają i zgodzą się - dorzucił radny Jan Mazur.

Zastępca burmistrza Bochni podkreślił, że władze miasta chcą zainstalować parkomaty. - Państwa wniosek jest zgodny z ideą, która nam przyświeca - zapewnił Robert Cerazy, dodając, że urzędnicy przewidują zróżnicowanie opłat w zależności od odległości do centrum, a jedną z form płatności będą płatności mobilne. Nie podał jednak kiedy urząd chce przystąpić do tego zadania.

Dyskusja zakończyła się przegłosowanym jednogłośnie wnioskiem do burmistrza o zorganizowanie przetargu na zainstalowanie systemu parkomatów na terenie Bochni.

comments powered by Disqus