Tydzień z internetem w ZS w Dąbrowicy

Tekst: tim

Ponad 450 instytucji w całej Polsce przyłączyło się do kampanii „Tydzień z Internetem 2016”. Wśród nich znalazł się Szkolny Klub Logistyki działający w Zespole Szkół w Dąbrowicy pod opieką Krystyny Migdał. Od 14 do 20 marca zorganizowano spotkanie pod hasłem „Bezpieczny e-konsument”, udostępniono online quiz poświęcony tematowi przewodniemu kampanii, a także promowano tematykę kampanii w mediach społecznościowych.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Biorąc udział w spotkaniu lub rozwiązując quiz, uczestnicy dowiedzieli się np. jak ocenić wiarygodność sprzedawcy, w jaki sposób bezpiecznie dokonywać płatności, jak chronić swoje dane i prywatność, jak stworzyć bezpieczne hasło oraz korzystać z praw przysługujących osobom kupującym w sieci.

Patronat honorowy nad „Tygodniem z Internetem 2016” objęty został przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje internet. Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do internetu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali.

Więcej informacji na tydzienzinternetem.pl.

comments powered by Disqus