BO Małopolska. Pierwsze spotkanie informacyjne 7 kwietnia w Bochni

Tekst: Mirosław CISAK

źródło: informacja prasowa

7 kwietnia rozpocznie się cykl spotkań informacyjnych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od przedstawicieli urzędu marszałkowskiego Małopolanie dowiedzą się m.in. jak zgłosić zadanie w ramach BO, czy wypełnić wniosek. Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się w Bochni.

źródło: bo.malopolska.pl

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego władze województwa przeznaczyły 6 mln zł. Każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat, będzie mógł zgłosić inicjatywę obywatelską przyczyniającą się do rozwoju województwa, a w szczególności zadań o charakterze: prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym i ekologicznym.

Zadania muszą być zgodne z prawem, mieścić się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa oraz współgrać ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Budżet prowadzony będzie odrębnie dla subregionów: tarnowskiego, sądeckiego, podhalańskiego, Małopolski Zachodniej, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz miasta Kraków. Bochnia znajduje się w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.

Podczas zaplanowanych na kwiecień spotkań informacyjnych mieszkańcy będą mieli szansę uzyskania odpowiedzi na każde pytanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego. - Będziemy do dyspozycji Małopolan w każdym powiecie, bo pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego są przecież dla nich. Zależy nam na tym, by przy udziale mieszkańców rozwijać nasz region - mówi Grzegorz Lipiec, członek zarządu województwa małopolskiego.

Spotkanie informacje w Bochni zaplanowano na 7 kwietnia o godz. 14.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego.

Możliwość zgłaszania przez mieszkańców zadań w ramach BO Małopolska ruszy już 15 kwietnia br. Lista zgłoszeń zostanie zamknięta 6 maja, a głosowanie nad zweryfikowanymi projektami rozpocznie się 18 czerwca i potrwa do 6 lipca. W ostatnim dniu lipca poznamy zwycięskie projekty wybrane przez mieszkańców.

Zobacz również:
harmonogram spotkań informacyjnych
więcej informacji na temat BO Małopolska

comments powered by Disqus