Rewaloryzacja Plant: Ogłoszono ponowny przetarg

Tekst: Tomasz STODOLNY

Zgodnie z zapowiedzią bocheński magistrat rozpisał drugi przetarg na wykonawcę projektu rewaloryzacji Plant Salinarnych. Nie wiadomo co będzie z dokumentacją częściowo przygotowaną przez firmę, która wygrała pierwszy przetarg, a z którą współpraca wyraźnie urzędnikom nie wyszła i została przerwana.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Warunki obecnego przetargu nieco różnią się od tego pierwszego. Zamówienie ponownie podzielono na dwa zadania:

Zadanie 1:

- wykonanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną, projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego - do 23 maja 2016 r.
- wykonanie wizualizacji, projektów wykonawczych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę - do 30 września 2016 r.

Zadanie 2:

- wykonanie całości dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę do 15 listopada 2016 r.

Nie wiadomo co będzie z dokumentacją przekazaną magistratowi przez poprzedniego projektanta. Firma Invest-Solid poinformowała, że już 22 lutego przekazała do urzędu nową koncepcję rewaloryzacji Plant Salinarnych (trafiającą w wiele społecznych oczekiwań), którą w ekspresowym tempie udało się jej uzgodnić także z konserwatorem zabytków. Dalszego projektowania w oparciu o tą koncepcję jednak nie ma...

Zapytany o dokument asystent burmistrza Andrzej Koprowski w odpowiedzi na pytanie Bochnianin.pl odparł: - Nawet jeżeli wykonawca przekazałby do UM jakąś dokumentację, to w tej chwili przy sporze dotyczącym umowy – i co za tym idzie wzajemnych rozliczeń - UM nie może takiej dokumentacji publikować do czasu rozstrzygnięcia kwestii spornych.

Wciąż nie jest jasne, dlaczego współpraca między poprzednim biurem projektowym, a magistratem została przerwana. Wykonawca na razie nie komentuje sprawy, natomiast oficjalny komunikat urzędu miasta był ogólnikowy i niczego nie wyjaśnił.

 

comments powered by Disqus