Apel o społeczny dialog w sprawie rewitalizacji

Tekst: Tomasz STODOLNY

Władze miasta otrzymały apel podpisany przez 7 organizacji pozarządowych, w którym sformułowano prośbę o powołanie Społecznej Rady ds. Rewitalizacji. Chodzi o zwiększenie możliwości udziału mieszkańców na każdym etapie programowania działań rewitalizacyjnych - od momentu ich projektowania, przez realizację, aż po ocenę przeprowadzonego procesu. Mówi o tym przyjęta jesienią przez Sejm ustawa o rewitalizacji.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

- Zdajemy sobie sprawę, że zadanie rewitalizacji historycznego centrum Bochni, które przed sobą postawiły władze miasta jest niezwykle trudne i niemające dotąd w naszym mieście precedensu. Skala wyzwań, które przed nami stoją skłania nas do wniosku, że tylko działając wspólnie będziemy mogli im sprostać. Zgodnie z zasadą „nie ma rewitalizacji bez partycypacji” – zróbmy razem kolejny krok - czytamy w piśmie skierowanym do burmistrza Bochni oraz przewodniczącego rady miejskiej.

W apelu podkreślono m.in., że konsultacje powinny być proaktywne (wyprzedzające), a ich inicjowanie ma być integralnym elementem procesu partycypacji, nie zaś „akcją ratunkową”, gdy rodzi się napięcie z partnerami społecznymi.

Sygnatariusze dokumentu nie ograniczyli się jednak tylko do apelowania - przekazali władzom miasta również gotowe projekty stosownych uchwał dotyczących zasad powołania Komitetu Rewitalizacji oraz Regulaminu funkcjonowania tego gremium.

comments powered by Disqus