Całkowicie bezpłatne parkowanie na placu Bolesława Wstydliwego?

Tekst: Mirosław CISAK

W lutym radny Piotr Dziurdzia zgłosił pomysł wyłączenia z płatnej strefy parkowania placu Bolesława Wstydliwego w Bochni lub wprowadzenia możliwości bezpłatnego parkowania pojazdów dla mieszkańców okolicznych bloków. - Do tej pory brak było zainteresowania mieszkańców bezpłatnym postojem na przedmiotowym parkingu. W latach poprzednich wydawano 1 identyfikator dla mieszkańca rocznie (za opłatą 30 zł za cały rok) - odpisał kilka dni temu burmistrz Stefan Kolawiński.

W czwartki i soboty, kiedy parkowanie jest płatne, plac Bolesława Wstydliwego zwykle świeci pustkami.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

- Wobec znanych powszechnie problemów związanych z parkowaniem na ciasnych bocheńskich osiedlach, trudno jest znaleźć uzasadnienie dla utrzymywania płatnych miejsc parkingowych na placu Bolesława Wstydliwego, tylko w wybrane dni tygodnia - czwartki i soboty. Dla mieszkańców okolicznych osiedli ten plac stał się już od dłuższego czasu jedynym miejscem, gdzie mogą pozostawiać swoje pojazdy; wystarczy sprawdzić zajętość parkingu w godzinach nocnych - zwrócił uwagę radny Piotr Dziurdzia.

- Stąd, bardzo niezrozumiałym i dokuczliwym obowiązkiem dla mieszkańców jest konieczność przestawiania samochód, i kilkukrotnego objeżdżania osiedla w poszukiwaniu wolnych miejsc, zaraz z samego rana, w dni kiedy pobierane są opłaty za miejsca parkingowe - napisał w interpelacji Piotr Dziurdzia. - Wydaje się, że akurat w przypadku tego placu, wpływy finansowe z tytułu poboru opłat parkingowych tylko przez dwa dni w tygodniu nie są alternatywą dla społecznych korzyści jakie przyniesie ich zniesienie.

- W imieniu mieszkańców bloków znajdujących się przy ul. Murowianka i Floris wnoszę o: całkowite wyłączenie z płatnej strefy parkowania placu Bolesława Wstydliwego, lub pozostawienia obowiązującego regulaminu bez zmian, ale wprowadzenie możliwości bezpłatnego parkowania pojazdów dla mieszkańców okolicznych nieruchomości - dodał radny Piotr Dziurdzia we wniosku.

Na razie nie wiadomo, czy jego postulat zostanie zrealizowany.

- Do tej pory brak było zainteresowania mieszkańców bezpłatnym postojem na przedmiotowym parkingu. W latach poprzednich wydawano 1 identyfikator dla mieszkańca rocznie (za opłatą 30 zł za cały rok). Aby ocenić zapotrzebowanie na całotygodniowe bezpłatne parkowanie na parkingu pl. Bolesława Wstydliwego, pismem z dnia 04.03.2016 r. wystąpiono do Zarządu Osiedla Św. Jana/Murowianka o wskazanie na ile miejsc postojowych dla mieszkańców jest aktualnie zapotrzebowanie. Dane te będą pomocne w podjęciu decyzji dotyczącej charakteru parkingu - odpowiedział Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

comments powered by Disqus