136 tys. zł na sport, kulturę i zdrowie

Tekst: tim

Bocheńscy urzędnicy rozdzielili środki przeznaczone w tym roku na dotacje dla organizacji pozarządowych. Łącznie 136 tys. zł podzielono na 43 zadania w dziedzinie sportu, kultury, zdrowia, a także działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym.

Fot. pixabay.com / CC0 Public Domain

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, którym udzielono dotacji z budżetu Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (razem 53 tys. zł)

 • Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu - III Charytatywna Gala Futsalu o Puchar Miasta Bochni - 4 000 zł
 • Sportowy Klub Taneczny Regis - XX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Pierścień Św. Kingi - Grand Prix Polski - 5 000 zł
 • Towarzystwo Sportowe MOSiR Bochnia - XXIII Memoriał Majora Bacy - 7 000 zł
 • Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia - XIX Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli w Bochni - 4 500 zł
 • Liga Obrony Kraju - Otwarte Zawody Strzeleckie Żołnierzy Rezerwy - 1 500 zł
 • Liga Obrony Kraju - 12-godzinny Podziemny Bieg Sztafetowy w Kopalni Soli Bochnia - 11 000 zł
 • Automobilklub Śląski - 4. Rajd Ziemi Bocheńskiej im. Janusza Kuliga - 4 000 zł
 • Stowarzyszenie "Ochronka Dom-Serce-Ludzie" - XII Młodzieżowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Centrum 2016 - 1 600 zł
 • Stowarzyszenie "Ochronka Dom-Serce-Ludzie" - XIV Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Centrum 2016 - 1 200 zł
 • Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, Koło PZW nr 9 Bochnia - Imprezy sportowo-rekreacyjne o zasięgu regionalnym - 1 300 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciele Piątki - Historia i przyroda - odkrywamy Sudety Środkowe - 3 100 zł
 • Chorągiew Krakowska ZHP Hufiec Bochnia - Manewry Sportowo - Obronne dla harcerzy oraz młodzieży niezrzeszonej w ZHP - 1 000 zł
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” - II Bieg Charytatywny o Pierścień Świętej Kingi - 3 800 zł
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Promień" - Gimnazjada strzelecka i szkolenie młodzieży - 2 000 zł
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Promień" - Bocheńska Młodzieżowa Liga Strzelecka - 2 000 zł

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (razem 66 tys. zł)

 • Stowarzyszenie "Ochronka Dom-Serce-Ludzie" - "Na górze róże, na dole fiołki…" - 6 000 zł
 • Stowarzyszenie "Ochronka Dom-Serce-Ludzie" - organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców miasta na płycie bocheńskiego Rynku - 2 500 zł
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni - organizacja wystawy "Wybitni Absolwenci Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni" - 1 000 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - "Kropla Dobroci" - 9. Festiwal Piosenki "Integracja malowana dźwiękiem" - 6 500 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni "Dla Muzyki" - "Na strunach" - VI Bocheńskie Spotkania Muzyczne - 4 500 zł
 • Stowarzyszenie Górnicze "Sutoris" - koncerty Górniczej Orkiestry w Altanie na bocheńskich Plantach - 5 000 zł
 • Stowarzyszenie Górnicze "Sutoris" - koncerty bocheńskiej Orkiestry Górniczej w Keżmaroku 1 500 zł
 • Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" - Sesja Papieska - "Deo et Patriae - Spojrzenie w przyszłość w nauczaniu Jana Pawła II i ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego" - 1 200 zł
 • Stowarzyszenie "Bochnia i Sól" - II Festiwal Podróżniczy "Na Świat - Podróże z Pasją" - 5 600 zł
 • Stowarzyszenie Kulturalne "Bocheński Chór Kameralny" - koncert muzyki klasycznej - Msza G-Dur Franza Schuberta - 3 500 zł
 • Stowarzyszenie „Przyjaciele Piątki” - Odkrywanie Małopolski - Skarby kultury UNESCO - 1 500 zł
 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni - "W Bochni jak w domu. Światowe Dni Młodzieży w Bochni - co warto wiedzieć?" - 6 500 zł
 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni - Nieznajomy nie znaczy nieznany - poznaj swojego ŚDM-owego Gościa - 6 500 zł
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” - warsztaty taneczno-muzyczne, zwieńczone organizacją spektaklu taneczno-teatralnego z udziałem dzieci (w tym osób niepełnosprawnych) - 3 000 zł
 • Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 1 w Bochni - obchody Święta Wojska Polskiego - 1 200 zł
 • Stowarzyszenie "Bocheńska Dwójka" - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - 2 000 zł
 • Stowarzyszenie Kulturalne "Chór Złota Jesień" - koncerty kolęd, pastorałek oraz piosenek biesiadnych - 1 500 zł
 • Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni - Święto Bocheńskich Organizacji Pozarządowych - "Rodzinna Niedziela z NGO 2016" - 5 000 zł
 • Fundacja Na Warsztacie - Bocheńska Gra Miejska - 1 500 zł

ochrona i promocja zdrowia (razem 7 tys. zł)

 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" im. Bł. E. Bojanowskiego - działania na rzecz chorych i ich rodzin w zakresie opieki paliatywnej na terenie Gminy Miasta Bochnia - 4 000 zł
 • Stowarzyszenie "Nowa Szansa" - konferencja z okazji X-lecia działalności Stowarzyszenia "Nowa Szansa" - 1 000 zł
 • Małopolski Oddział Okręgowy PCK - Zdrowy styl życia - 1 000 zł
 • Polski Związek Niewidomych Koło Bochnia - Świat dotyku i dźwięku - aktywizacja ruchem, dźwiękiem i dotykiem - 1 000 zł

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (razem 10 tys. zł)

 • Stowarzyszenie Kulturalne Klubu Seniora "Sami lecz nie samotni" - cykl spotkań okolicznościowych bocheńskich Seniorów od marca do grudnia 2016 r. - 2 000 zł
 • Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych - spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym - 3 000 zł
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Bochni - V zawody sportowo-rekreacyjne seniorów PZERiI w Bochni oraz spotkanie integracyjne z okazji międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych - 1 000 zł
 • Polski Związek Niewidomych Koło Bochnia - warsztaty arteterapii - integracja poprzez kulturę, sztukę osób niewidomych i słabowidzących - 1 000 zł
 • Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni - Akademia Kolpinga Trzeciego Wieku - 3 000 zł

Odrzucone wnioski:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Promień” - X Ogólnopolskie Podziemne Zawody Strzeleckie (z broni pneumatycznej) Bochnia 7-9 X 2016 (wyczerpanie środków finansowych w konkursie)
 • Bocheńskie Towarzystwo Tenisowe - Amatorskie turnieje tenisa ziemnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego raz propagowania zdrowego stylu życia (uzyskana ocena 20,5 pkt. nie przekroczyła wymaganego regulaminem minimum)
 • Chorągiew Krakowska ZHP Hufiec Bochnia - Harry Potter - „Historia prawdziwa” - fabularna gra miejsca dla harcerzy oraz młodzieży niezrzeszonej w ZHP ( uzyskana ocena 24,5 pkt. nie przekroczyła wymaganego regulaminem minimum)
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” - Aktywne Lato 2016 w Solnym Mieście Bochnia - program wakacyjnej aktywności ruchowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych (uzyskana ocena 21,5 pkt. nie przekroczyła wymaganego regulaminem minimum)

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry” - Przygotowanie i organizacja wydarzenia pn. "Festiwal Dawnych Komputerów i Gier - Bochnia 2016" (uzyskana ocena 21 pkt. nie przekroczyła wymaganego regulaminem minimum)
 • Stowarzyszenie „Bochnia i Sól” - Cykl spotkań podróżniczych "NA ŚWIAT - PODRÓŻE Z PASJĄ" (uzyskana ocena 25 pkt. nie przekroczyła wymaganego regulaminem minimum)
 • Stowarzyszenie Bocheński Klub Sportowy - Upowszechnianie i promocja historii miasta i Bocheńskiego Klubu Sportowego (uzyskana ocena 18 pkt. nie przekroczyła wymaganego regulaminem minimum)
 • Fundacja UNDERGROUND - Organizacja X edycji festiwalu "kaczmarski underground" (uzyskana ocena 21,67 pkt. nie przekroczyła wymaganego regulaminem minimum)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 • Polski Związek Niewidomych Koło Bochnia - Jubileusz 65-lecia powstania Polskiego Związku Niewidomych Koło w Bochni - 20-lecia współpracy z PiMBP w Bochni (uzyskana ocena 25 pkt. nie przekroczyła wymaganego regulaminem minimum)

* * *

Przypomnijmy, że w styczniu bocheńscy urzędnicy rozdzielili już 400 tys. zł dla klubów sportowych. Listę można zobaczyć TUTAJ.

comments powered by Disqus