Tworzenie mapy zagrożeń na terenie powiatu bocheńskiego

Tekst: Tomasz STODOLNY

W Drwini odbyło się spotkanie inaugurujące cykl konsultacji społecznych w ramach tworzenia tzw. „Mapy Zagrożeń” na terenie powiatu bocheńskiego. Takie spotkania odbędą się w każdej gminie powiatu, z udziałem władz samorządowych, policji oraz mieszkańców.

Od lewej: wójt Drwini Jan Pająk, komendant bocheńskiej policji mł. insp. Mariusz Dymura, naczelnik wydziału prewencji asp. szt. Tadeusz Janiczek oraz zastępca wójta gm. Drwinia Mateusz Kracik.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

- Tworzona „Mapa Zagrożeń” to element zarządzania bezpieczeństwem publicznym, to również narzędzie, które pozwoli na rzetelne i czytelne przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń, występujących na terenie całego powiatu bocheńskiego - wyjaśnia Łukasz Ostręga, rzecznik prasowy bocheńskiej policji.

Dzięki mapie służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku i ładu społecznego (takie jak policja czy straż miejska) będą mogły skutecznie działać w miejscach, gdzie jest to najbardziej konieczne. - Pozwoli to na bardziej precyzyjne planowanie służb policjantów i strażników miejskich oraz na dyslokację tych patroli w miejsca szczególnie zagrożone, co niewątpliwie wiąże się ze skutecznością walki z przestępczością pospolitą - dodaje Ł. Ostręga.

comments powered by Disqus