UM przypomina o obowiązku czyszczenia rowów

Tekst: Tomasz STODOLNY

"Choć to dopiero początek lutego, szybkimi krokami zbliża się wiosna. Bochnianie coraz częściej pracują w swoich ogródkach i porządkują to czego nie zdążyli zrobić jesienią. Jednak wiosenne porządki powinny objąć nie tylko własne ogródki, sady i grządki, zadbajmy także o biegnące wzdłuż ogrodzeń lub wprost przez nasze grunty rowy melioracyjne" - apeluje Urząd Miasta w Bochni.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

- Zalegające w rowach liście, trawa i inne zanieczyszczenia potrafią skutecznie zablokować przepływ wody. Znaczenie rowów doceniane jest z reguły dopiero wtedy, gdy intensywne opady powodują wzrost poziomu wód, które zaczynają zalewać nasze grunty i posesje - wyjaśnia Andrzej Koprowski, asystent burmistrza Bochni.

"Niniejszym przypomina się wszystkim właścicielom gruntów, przez które przechodzą rowy melioracyjne o obowiązku ich utrzymywania. Rowy te stanowią ciąg sieci odwodnieniowej, a brak ich należytego utrzymania powoduje zagrożenie powodziowe" - czytamy w rozesłanej dziś do mediów informacji.

Urząd miasta przypomina:

Rowy znajdujące się na gminnych działkach lub w pasie drogowym drogi gminnej, utrzymywane są przez gminę. Finansowanie utrzymania takich urządzeń jest zatem zadaniem gminy wynikającym z jej prawa własności.

Natomiast w odniesieniu do rowów i innych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wymienionych w art. 73 prawa wodnego, dotyczących gruntów prywatnych, nie ma możliwości poniesienia wydatków z budżetu gminy. Zarówno wykonanie jak i utrzymanie tych urządzeń należy bowiem do właściciela gruntu.
Z budżetu gminy nie mogą być finansowane obowiązki spoczywające na właścicielach nieruchomości. 

comments powered by Disqus