Rozmawiano o kształceniu zawodowym

Tekst: tim

źródło: informacja prasowa

W Starostwie Powiatowym w Bochni odbyła się w miniony wtorek II konferencja pn. „Porozmawiajmy z pracodawcami o kształceniu zawodowym w Powiecie Bocheńskim”, w której wzięli udział przedsiębiorcy i pracodawcy z terenu powiatu oraz członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bochni, Powiatowego Urzędu Pracy oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Bezrobocie na terenie powiatu bocheńskiego zmniejszyło się i obecnie wynosi 7,1 %. - Tylko 1 % dzieli nas od zjawiska „bezrobocia higienicznego”, które utrzymuje się w krajach wysoko rozwiniętych. U nas występuje zjawisko odwrotne tj. niedobór ludzi do pracy w pewnych specjalnościach. Problemem jest zabezpieczenie pracy dla młodych kobiet, które chcą podjąć zatrudnienie w strukturach biurowych lub innych instytucjach publicznych. Na rynku pracy występuje niedobór ludzi w zawodach związanych z obróbką metali tj. tokarz, frezer, spawacz, gdzie niedobór jest tak głęboki, że kilka osób zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie cudzoziemców - głównie z Ukrainy, którzy takie specjalności posiadają. Oprócz tego istnieje też cała strefa usług, które coraz bardziej są likwidowane z uwagi na brak wykwalifikowanych rzemieślników, dzisiaj szewc, krawiec, kowal, czy innego typu tradycyjne zawody to zawody zanikowe. Jest to niewątpliwie wynik postępu cywilizacyjnego - mówił starosta Ludwik Węgrzyn.

Starosta zwrócił także uwagę na konieczność rozwoju. - Przed nami nowe wyzwania i aby nie pozostawać w tyle musimy się technologicznie rozwijać, zapotrzebowanie będzie szło tak jak będzie się rozwijać gospodarka. Myślę tutaj o innowacyjności, postępie naukowo-technicznym, ważne jest również przywrócenie kształcenia w zawodach tradycyjnych. Cieszę się, że w Bocheńskiej Strefie Gospodarczej powstają wciąż zakłady pracy, tworzące miejsca pracy w różnych specjalnościach. Na wiosnę również i w Powiatowej Strefie, firma która dzierżawi działkę ruszy z budową hali - wyjaśnił.

Zwracając się do przedsiębiorców starosta podkreślił ich role i wpływ na rozwój całego powiatu, jednocześnie dziękując za poczucie misji społecznej oraz zaangażowanie w rozwój Naszej Małej Ojczyzny.

Podczas spotkania omówiono także sytuację na lokalnym rynku pracy - najliczniej zgłaszane oferty pracy, najliczniej reprezentowane grupy zawodowe osób bezrobotnych, zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie. Ponadto zaprezentowano oczekiwania przedsiębiorców i określono profil pracownika, jakiego poszukuje lokalny przedsiębiorca. Zaprezentowano również nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, które wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy i pracodawców. Konferencja pozwoliła poznać bariery i trudności występujące w kształceniu zawodowym zarówno z punktu widzenia dyrektorów szkół, jak również pracodawców i przedsiębiorców.

Konferencja miała na celu nawiązanie partnerstwa lokalnego, przygotowania do nowych wyzwań w zakresie kształcenia zawodowego. Ze strony przedsiębiorców padły wstępne deklaracje dotyczące zorganizowania dla uczniów szkół zawodowych staży oraz umożliwienie w szerszym zakresie odbywania praktyk zawodowych.

comments powered by Disqus