Stypendia dla uzdolnionych od fundacji Auxilium

Tekst: Tomasz STODOLNY

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM ogłasza nabór kandydatów do Programu Stypendialnego Fundacji. Termin naboru zgłoszeń upływa dnia 30 maja 2016 r. o godz. 15.00.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Do udziału w Programie Stypendialnym fundacja zaprasza wszystkie osoby, które wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie kultury, nauki, sportu, lub w innych dziedzinach. Wszystkie informacje niezbędne dla potencjalnych kandydatów oraz karta zgłoszeniowa dostępne są TUTAJ.

Wypełnione i podpisane Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy wysłać na adres: stypendia.auxilium@wp.pl.

Komisja Stypendialna nie później niż w ciągu sześćdziesięciu dni od daty zamknięcia naboru dokona wyboru osoby lub osób, które otrzymają jednorazowe stypendium.

comments powered by Disqus