Konkurs na prezesa Kopalni Soli w Bochni

Tekst: Tomasz STODOLNY

Rada Nadzorcza Kopalni Soli Bochnia Sp. z o.o. ogłosiła konkurs na stanowsko prezesa oraz członka zarządu spółki.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu powinni:

1) posiadać wykształcenie wyższe,
2) posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
3) korzystać z pełni praw publicznych,
4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi 16 lutego, a dzień później rada nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, podczas których oceniane m.in.:

a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
f) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
g) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
h) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,
i) koncepcja rozwoju i działalności Spółki.

 

 

 

comments powered by Disqus