Będzie kontrola wydatków związanych z "Kroniką Bocheńską"

Tekst: Mirosław CISAK

Miesiąc temu radni zmniejszyli budżet Miejskiego Domu Kultury w Bochni o 140 tysięcy złotych i wskazali, aby obciąć wydatki na „Kronikę Bocheńską”. Podczas styczniowego posiedzenia komisji rewizyjnej radni rozpoczęli jeszcze kontrolę wydatków na działalność wydawniczą MDK w 2015 roku, wskazali jakie dokumenty chcieliby zobaczyć, a temat będzie kontynuowany w drugiej połowie lutego.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

W projekcie budżetu Bochni na 2016 rok przedstawionym przez burmistrza w połowie listopada zeszłego roku na działalność wydawniczą w MDK przeznaczono 460 tys. zł. Pod koniec grudnia radni przegłosowali kilka wniosków, które uszczupliły budżet jednostki w sumie o 140 tys. zł. Nieoficjalnie radni wskazali, aby zdjąć pieniądze z działalności wydawniczej. W grudniu dyrektor MDK Anna Kocot-Maciuszek próbowała oponować zwracając uwagę, że 140 tys. zł to ponad 10 procent rocznego budżetu MDK.

Większość pieniędzy (100 tys. zł) radni przesunęli na kluby sportowe (dotacje na organizacje pozarządowe), 20 tys. zł na zadania z zakresu kultury (również NGO), 15 tys. zł dla Muzeum im. St. Fischera na wydanie „Rocznika Bocheńskiego”, 2,5 tys. zł dla „Ochronki” i 2,5 tys. zł dla Biblioteki.

Teraz za kontrolę wydatków na „Kronikę Bocheńską” wzięła się komisja rewizyjna. Podczas styczniowego posiedzenia radni nie otrzymali jednak satysfakcjonujących ich dokumentów, nie była również obecna dyrektor MDK.

- Otrzymaliśmy skróconą informację, powiem szczerze, że nie tylko to miałem na myśli. Będziemy przyglądać się wszystkim wydatkom. Jedna rzecz mnie zaintrygowała. Proszę zwrócić uwagę, że w 2015 roku na „Kronikę Bocheńską” wydatkowano 268 739 zł, a na 2016 rok proponowano abyśmy przekazali 460 tys. zł. Ograniczyliśmy ten wydatek o 140 tys. zł, czyli do 320 tys. zł, to jest w dalszym ciągu o ponad 50 tys. zł na „Kronikę” więcej niż w 2015 r. - powiedział radny Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący komisji rewizyjnej.

- Jest ciekawa pozycja „umowy o dzieło wraz z pochodnymi”. Chcielibyśmy zobaczyć te umowy, bo to jest kompleksowa kontrola. 31 535 zł to nie jest mała kwota. Będziemy musieli bardzo mocno przyglądnąć się temu wszystkiemu, jeśli chodzi o „Kronikę Bocheńską”. Poprosimy o szczegółowy wykaz wydatków w 2015 roku, wraz z fakturami, umowami, które zostały zawarte, nazwiskami osób, które zawierały umowy i pobierały środki finansowe. To jest „kompleksówka”, nie możemy bazować na ogólnikach - wyliczył Bogdan Kosturkiewicz.

Komisja rewizyjna ma wrócić do kontroli wydatków na „Kronikę Bocheńską” podczas następnego posiedzenia, które odbędzie się prawdopodobnie 16 lutego.

Czytaj również:
Radni chcą zabrać MDK 140 tys. zł. Co na to dyrekcja?
Budżet Bochni 2016. 17 poprawek na kwotę 580 tys. zł

comments powered by Disqus