Bochnia: Oto pomysł na nowy Rynek - szczegóły

Tekst: Tomasz STODOLNY

Prace nad programem rewitalizacji śródmieścia Bochni trwają i są w fazie konsultacji społecznych. Jedną z części programu jest odnowa Rynku. Oto jaki pomysł na to miejsce oraz jego najbliższe otoczenie przedstawiono w wersji roboczej dokumentu.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Cel jaki sobie wyznaczono to "stworzenie przestrzeni przyjaznej użytkownikom, będącej miejscem relaksu i spotkań mieszkańców oraz turystów".

Koszt prac na płycie Rynku oszacowano na 8 mln zł. W ramach tych pieniędzy miałyby zostać zrealizowane m.in. następujące inwestycje:

- całkowita wymiana nawierzchni płyty rynku
- ratusz - rzeźba świetlna
- budowa fontanny
- montaż małej architektury
- remont pomnika Króla Kazimierza Wielkiego wraz z iluminacją
- projekt zieleni - cztery pory roku

Autorzy programu rewitalizacji założyli, że inwestycja będzie zakończona w grudniu 2017 roku, ale przyznają, że wśród potencjalnych barier w zrealizowaniu tych zamierzeń są ograniczenia konserwatorskie i archeologiczne, pod znakiem zapytania stoi też uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń w odpowiednich terminach. Liczą, że 6 mln zł uda się pozyskać z unijnej dotacji.

Modernizacja płyty Rynku to jednak nie wszystko.

Otóż ulice przy pierzei wschodniej oraz północnej (i dalej, wraz z ul. Solną) miałyby zostać przebudowane, wyłączone z ruchu kołowego i przekształcone w "strefę spotkań" (hol. "woonerf"). Szacowany koszt to 3,5 mln zł. Według programu ten pomysł miałby być zrealizowany do końca tego roku (grudzień 2016).

W programie rewitalizacji zapisano również estetyzację kamienic pierzei południowej (Rynek 1 i Rynek 3) oraz pierzei północnej (Rynek 10, 13, 14 i 15). Szacowany koszt to 8 mln zł. Na wypełnienie tych zapisów magistrat daje sobie czas do 2025 roku.

Nową funkcję miałby pełnić także plac przy Muzeum (ten naprzeciw obecnego postoju taksówek). Jego zagospodarowanie połączono z rewitalizacją dziedzińca i wirydarza muzeum (mapka poniżej) - koszt wszystkich prac oszacowano na 3,25 mln zł. Tu wskazany termin zakończenia zadania to rok 2018.

* * *

Wymienione pomysły według wstępnego szacunku kosztować będą w sumie prawie 23 mln zł. Zaznaczmy, że to część znacznie większego Programu Rewitalizacji, o którym pisaliśmy TUTAJ.

comments powered by Disqus