Program Rewitalizacji Bochni. Lista projektów za 118 mln zł

Tekst: Mirosław CISAK

W projekcie Programu Rewitalizacji Bochni na lata 2015-2025 zapisano 53 projektów o sumarycznej wartości szacunkowej 118 mln złotych. Poniżej lista wszystkich zadań.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

LISTA PLANOWANYCH PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

ZINTEGROWANY PROJEKT RYNEK:

 1. Rynek od nowa
 2. Wirydarz – rewitalizacja dziedzińca Muzeum im. St. Fischera w Bochni
 3. Cieszmy oczy – estetyzacja kamienic
 4. Strefa spotkań – woonerf w Rynku
 5. Strefa ograniczonego parkowania
 6. Utworzenie Inkubatora Art-Przedsiębiorczości
 7. Civitas
 8. Turisticus – trasy spacerowe
 9. Lody z kawałkami soli – produkt regionalny
 10. Bochnia może być piękna
 11. Wspólna przestrzeń - zmiana prawa miejscowego
 12. Bochnia w kwiatach
 13. Poczekalnia miejska
 14. Archi-Edu - edukacja architektoniczna
 15. Dzień otwarty w pracowniach architektonicznych
 16. Audyt przestrzeni miejskiej
 17. Zajęcia aktywnej integracji dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym – Klub Integracji Społecznej
 18. Z przedsiębiorczością na ty
 19. Strefa kawy i soli – utworzenie ogródków kawiarniano-gastronomicznych
 20. Inwestycja Roku

ZINTEGROWANY PROJEKT PLANTY:

 1. Rewaloryzacja Plan Salinarnych
 2. Tężnia z komorą solną
 3. Artyści na Plantach
 4. Koncerty w altanie
 5. Mediateka Bocheńska (Biblioteka Przyszłości)
 6. Rewitalizacja Zamku Żupnego
 7. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją do nowych funkcji dawnych budynków salinarnych
 8. Pierwszy Bocheński Festiwal Literacki

POZOSTAŁE PROJEKTY:

 1. Ożywienie zabytkowego centrum Bochni poprzez stworzenie nowoczesnej wielofunkcyjnej infrastruktury kulturalnej (sala wielofunkcyjna)
 2. Ożywienie zabytkowego centrum Bochni poprzez stworzenie szerokiej oferty kulturalnej, dostępnej dla wszystkich (m.in. Miejska Galeria Sztuki )
 3. Adaptacja piwnic Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży - "Ochronka" na pracownie dla dzieci i młodzieży
 4. Utworzenie filii miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży - "Ochronka". Adaptacja budynku do standardów wymaganych dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
 5. Utworzenie Centrum Transferu Wiedzy w wyniku remontu budynku Powiatowej I Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni
 6. Estetyzacja kamienic – Kraszewskiego 9
 7. Estetyzacja kamienic – Kraszewskiego 12
 8. Estetyzacja kamienic – Rzeźnicka 3
 9. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki – ul. Bernardyńska
 10. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki – ul. Dominikańska
 11. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki – ul. Rzeźnicka
 12. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki – ul. św. Kingi
 13. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki – ul. Wolnica
 14. „Stara WARZELNIA”
 15. Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych ( CKZ ) na bazie istniejących warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
 16. Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych ( CKZ ) na bazie istniejących warsztatów szkolnych przy ZS Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
 17. Wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego w zakresie edukacji, profilaktyki i rehabilitacji, służącego przeciwdziałaniu i wczesnemu wykrywania chorób cywilizacyjnych
 18. Utworzenie Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości przy budynku dawnego internatu przy ul. Windakiewicza 9 w Bochni
 19. Powiatowy program zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych. Powiatowy program wyrównania dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwości postaw/umiejętności (kreatywność, innowacyjność, oraz pracy zespołowej)
 20. Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), program dodatkowych zajęć edukacyjno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Bochni 20
 21. Poprawa estetyki zewnętrznej oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Bocheńskiego 20
 22. Przebudowa/rozbudowa/modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń dawnego budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Bochni na przychodnie specjalistyczne
 23. Przebudowa/rozbudowa/modernizacja wraz z poprawą estetyki zewnętrznej budynku dawnego internatu przy ul. Windakiewicza 9 w Bochni
 24. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Bochni o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 25. Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom dawnej kolei wąskotorowej oraz zachowanie historycznych elementów trasy, stworzenie ścieżki historyczno – przyrodniczej

Szczegółowe opisy powyższych projektów, wraz z szacunkowymi kosztami, można znaleźć w projekcie Programu Rewitalizacji Bochni na lata 2015-2025 (link TUTAJ).

Czytaj również:
Program Rewitalizacji Bochni. SZCZEGÓŁY
Treść Programu Rewitalizacji Bochni

comments powered by Disqus