Projekt Programu Rewitalizacji Bochni. Inwestycje na lata 2015-25 za 118 mln zł

Tekst: Mirosław CISAK

W czwartek podczas konferencji prasowej przedstawiono roboczą wersję Programu Rewitalizacji Bochni na lata 2015-2025. Z dokumentu wynika, że planowane są inwestycje na kwotę 118 mln złotych. Projekt oddano do konsultacji społecznych. Uwagi może składać każdy mieszkaniec Bochni i wszyscy zainteresowani rozwojem miasta.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Program Rewitalizacji Bochni na lata 2015-2025, będący efektem kilkumiesięcznych prac konsultacyjno-koncepcyjnych, zawiera propozycje wieloletnich działań, które do 2025 roku mają zaowocować gruntowaną przemianą centrum miasta.

Wersja robocza

- Ten program jest budowany od podstaw metodą oddolną, rękami ludzi, którzy będą ten program realizować i z takim założeniem, że robocza wersja to nie jest brudnopis wersji finalnej, tylko wersja, która ma zachęcać do roboty. Sama nazwa wskazuje... do wspólnej pracy nad tym jak to co zostało zrobione ulepszyć. Co do tego dodać, ale też co z tego uszczknąć, bo nie jest konieczne albo wywołuje zbyt dużą ilość konfliktów i zamiast jednoczyć mieszkańców Bochni wokół zmian w mieście, może ich tylko podzielić. Takie podejście nie jest w Polsce unikalne, ale dość rzadkie - mówiła w czwartek dr inż. architekt Dagmara Mliczyńska-Hajda, ekspert kierująca zespołem, który przez kilka miesięcy pracował na programem.

W skład zespołu weszli pracownicy urzędu oraz przedstawiciel sektora pozarządowego. Prezentowany dokument powstał po szeregu wstępnych spotkań konsultacyjnych z różnymi grupami społecznymi, w tym z organizacjami pozarządowymi i kluczowymi partnerami (z różnych sektorów) działającymi na terenie objętym rewitalizacją, przy wykorzystaniu wyników badań ankietowych wśród mieszkańców i turystów oraz analizy danych z Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Powiatowej Policji, MOPS oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej i Ewidencji Ludności.

- Ten liczony na dziesiątki milionów i długie lata program wymaga bardzo dokładnego planowania. Można powiedzieć, że wersja robocza opracowania to dopiero początek drogi wyznaczający kierunki dobrych zmian w mieście, które będą służyć obecnym oraz przyszłym pokoleniom - powiedział Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Rynek od nowa

Program opiera się na dwóch kluczowych, dużych projektach, zawierających szereg mniejszych podprojektów, których celem jest ożywienie ścisłego centrum miasta poprzez stworzeniem w nim przestrzeni dla mieszkańców oraz coraz liczniej odwiedzających miasto turystów i kuracjuszy.

Lista zadań do wykonania w ramach pierwszego z nich - Zintegrowanego Projektu Rynek:

 • remont pomnika Kazimierza Wielkiego,
 • rzeźba świetlna - obrys dawnego ratusza w posadzce płyty Rynku,
 • fontanna,
 • „wypoczynek” - tarasowy układ siedzisk z wkomponowaną zielenią, miejsce wypoczynku z książką, laptopem,
 • dziedziniec miejski pierzei wschodniej - ciąg pieszo-jezdny z ograniczeniem ruchu kołowego wyłącznie do pojazdów uprzywilejowanych, dostawy w godzinach porannych,
 • dziedziniec miejski pierzei północnej - ciąg pieszo-jezdny z ograniczeniem ruchu kołowego wyłącznie do pojazdów uprzywilejowanych, dostawy w godzinach porannych,
 • kamienica 13 - inkubator Art-przedsiębiorczości, informacja turystyczna, przestrzeń co-workingowa, promocja,
 • dziedziniec miejski ul. Solna - ciąg pieszo-jezdny z ograniczeniem ruchu kołowego wyłącznie do pojazdów uprzywilejowanych, dostawy w godzinach porannych,
 • poczekalnia miejska - tymczasowy plac przed Szybem Sutoris,
 • mural / nadruk wlk. form. z fasadą kamienicy, która stała w miejscu projektowanego placu - docelowo do odtworzenia,
 • postój TAXI,
 • wirydarz / galeria miejska / sala prób,
 • Bochnia w kwiatach,
 • strefa ograniczonego parkowania - parkomaty,
 • wymiana nawierzchni płyty Rynku.

Przewidziano więc częściowe wyłączenie ruchu z pierzei północnej i wschodniej Rynku. - W tym miejscu pojawią się woonerfy, typ organizacji przestrzeni zwanej potocznie podwórcem miejskim, bardzo często przyjmowany obecnie w projektach rewitalizacyjnych w wielu miastach - powiedziała Dominika Ropek, architekt miejski.

- Zintegrowany Projekt Rynek został tak nazwany na potrzeby tej prezentacji. Tak naprawdę jest to dopiero schemat ideowy i chcę to podkreślić z całą mocą. Nie można tego co tu państwo widzicie traktować jako koncepcję w odróżnieniu od Zintegrowanego Projektu Planty, który miał swoją odrębną konferencję prasową i prezentację. Projekt Planty jest bardziej zaawansowany i można go traktować jako koncepcję - podkreśliła Dominika Ropek.

Planty i pozostałe projekty

Drugi projekt to Zintegrowany Projekt Planty. O szczegółach mówiono dwa tygodnie temu (więcej TUTAJ). Kilka dni temu magistrat ogłosił już przetarg na dokumentację dla rewaloryzacji Plant Salinarnych.

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią dopełnienie działań podjętych w obu projektach kluczowych. Łącznie tworzą one listę 53 projektów o sumarycznej wartości szacunkowej 118 mln złotych.

W przeważającej części to projekty Gminy Miasta Bochnia i jej jednostek organizacyjnych (Miejski Dom Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum im. St. Fischera, MCDiM Ochronka) - 37 projektów, ale także Powiatu Bocheńskiego, Kopalni Soli Bochnia, organizacji pozarządowych i partnerów prywatnych - kolejnych 16 projektów.

Listę wszystkich zaplanowanych zadań można zobaczyć TUTAJ.

Parkingi

Pierwsze czytanie roboczej wersji tego dokumentu przewidziano na najbliższą sesję Rady Miasta Bochnia zaplanowaną na 28 stycznia. Na temat projektu Programu Rewitalizacji Bochni radni rozmawiali już na komisjach problemowych.

W czwartek podczas posiedzenia komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zwrócono uwagę, że w programie nie ma projektów budowy parkingów. - Brak parkingów to zmora naszego miasta - stwierdził Krzysztof Sroka, przewodniczący tej komisji.

- Czas najwyższy, żeby zrobić symulację i nie zakładać pozyskiwania nieruchomości pod parkingi tak długo jak nie zrobicie studium symulującego rozwój ruchu jeśli chodzi o śródmieście. To jest niezbędnie konieczne - podpowiedziała Dagmara Mliczyńska-Hajda.

Później podczas konferencji prasowej zastępca burmistrza Bochni Robert Cerazy poinformował, że studium komunikacyjne zostanie zlecone do wykonania w tym roku. Zadania na razie nie ma w projekcie budżetu, ale ma zostać wpisane, gdy pojawią się oszczędności poprzetargowe. Tłumaczył, że wykonywanie badań natężenia ruchu w ostatnim czasie nie miało sensu z powodu utrudnień związanych z zamkniętymi przejazdami kolejowymi.

Skąd pieniądze?

Szacunkowy koszt wszystkich 53 zadań przewidzianych w Programie Rewitalizacji Bochni na lata 2015-2025 to 118 mln zł. Wskazano następujące źródła finansowania projektów:

 • 21,59% (25,48 mln zł) środki własne projektodawców,
 • 9,15% (10,8 mln zł) kredyty i pożyczki,
 • 64,74% (76,42 mln zł) środki z funduszy UE,
 • 4,52% (5,33 mln zł) środki ze źródeł krajowych.

- Powszechną jest wiedza, że na tak duże zewnętrzne środki finansowe pozwalające na dokonanie zmian w tkance miasta możemy liczyć po raz ostatni. Oczywiste więc jest, że musimy tę szansę wykorzystać jak najlepiej. Ten wieloletni plan wymaga także zaangażowania finansowego miasta. Bochnia będąca w dobrej kondycji finansowej, bez problemu może uzyskać środki finansowe na wkład własny - zapewnił burmistrz Stefan Kolawiński.

Konsultacje

Władze miasta zachęcają mieszkańców Bochni i wszystkich zainteresowanych rozwojem miasta do zapoznania się z treścią projektu Programu Rewitalizacji Bochni oraz zgłaszania uwag, propozycji i własnych pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Formy kontaktu:

 • e-mailowo na adres: rewitalizacjabochni@umbochnia.pl,
 • pisemnie: składając wnioski/uwagi na dzienniku podawczym Urzędu lub wysyłając korespondencję na adres urzędu (ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, z dopiskiem „Rewitalizacja”).

Ostateczny termin zakończenia obecnego etapu konsultacji upływa 29 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje na temat Rewitalizacja Miasta oraz treść projektu Programu znajdują się na stronie internetowej miasta: www.bochnia.pl. Treść Programu Rewitalizacji Bochni można zobaczyć TUTAJ.

Czytaj również:
Rewitalizacja Plant - szczegóły
Treść Programu Rewitalizacji Bochni
Lista wszystkich zadań

comments powered by Disqus