Mieszkańcy do władz Bochni: "Po to jesteście, żeby rozwiązywać problemy!"

Tekst: Mirosław CISAK

Kilkudziesięciu mieszkańców uczestniczyło w zebraniu osiedlowym, które w środę 13 stycznia zorganizował zarząd osiedla Proszowskie. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o 13 zadaniach zgłoszonych przez zarząd osiedla do budżetu miasta a odrzuconych przez władze, o rozjeżdżaniu dróg przez samochody ciężarowe oraz postulowanej przez mieszkańców od lat potrzebie budowy drogi wzdłuż Raby.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 mieszkańców os. Proszowskie.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Zarząd osiedla Proszowskie zgłosił 13 zadań do realizacji w 2016 roku (listę publikujemy poniżej). Wnioski nie zyskały jednak akceptacji władz miasta, które zasłaniają się brakiem pieniędzy.

Zarząd zaproponował 13 zadań

Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni, najpierw przypomniał jakie zadania zrealizowano na os. Proszowskie w tym roku i wyliczył zadania zaplanowane na 2016 rok:

- Budowa budynku socjalnego przy ul. Na Buczków - 500 tys. zł na ten rok, bez dofinansowania, bo chcemy złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Remont chodnika przy ul. Hutniczej - 30 tys. zł. Wykonanie sześciu lamp na ul. Staszica boczna - 60 tys. zł. Zabezpieczenie akustyczne między boiskiem do piłki nożnej a strefą budynków mieszkalnych przy ul. Rejtana, czy to co zyskało państwa aprobatę w budżecie obywatelskim - 50 tys. zł. Razem kwota planowanych wydatków w 2016 roku zapisana w budżecie miasta tj. 580 tys. zł (sumując cztery powyższe zadania wychodzi jednak 640 tys. zł - przyp. red.).

Następnie odniósł się do listy zadań zaproponowanych przez zarząd osiedla. - Są słuszne i jak najbardziej do wykonania. (...) Pytanie skąd na to wszystko wziąć pieniądze... - mówił Robert Cerazy.

Ciężarówki rozjeżdżają drogi

- Jesteśmy w stanie przedstawić panu burmistrzowi jak można pozyskać dodatkowe pieniądze. Pierwszą propozycją jest pobieranie opłat za zezwolenia na samochody (ciężarowe - przyp. red.), które nie są z naszego terenu, a dostają zezwolenia pojazdy 8 ton na oś. Robi się tutaj dzielnicę przemysłową, a tutaj są tylko usługi komercyjne. Myślę, że wszyscy rozróżniamy co to są usługi komercyjne a co to jest działalność uciążliwa - powiedział Leszek Kowalewski, przewodniczący zarządu osiedla Proszowskie.

- Na jakiej podstawie zostały wydane zezwolenia (dla ciężarówek - przyp. red.) na ul. Goczałkowskich skoro projektowa nośność tej ulicy to 3,5 tony? Czy ktoś się nad tym zastanowił? Czy musimy się sami zorganizować i to zablokować? - pytał jeden z mieszkańców.

- Czy pan burmistrz weźmie odpowiedzialność za to, że nasze domy pękają? Czy musimy zrobić zrzutkę i postawić pana przed sądem o odszkodowanie za dopuszczenie tego ruchu? Od lat upominamy się o to, a pan daje zezwolenia na 20-30 tonowe samochody. Jeżdżą przed nami, domy się trzęsą. Co roku robię remont, bo pękają ściany, a mam fundament zrobiony na 80 cm... - dodał.

Uciążliwości dla mieszkańców

Po raz kolejny wywołano również temat uciążliwości wywoływanych przez kilka firm, w tym m.in. Surmetal. Ze słów obecnego na zebraniu właściciela tej firmy wynika, że przyszłość funkcjonowania jego przedsiębiorstwa w tym miejscu stoi pod znakiem zapytania. - Zwróciłem się do GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - przyp. red.) o nakazanie mi zrobienia raportu oddziaływania na środowisko. Raport będzie przedstawiony. Jeżeli mnie raport „nie puści” to po prostu się wyniosę - powiedział Marek Krężołek, właściciel firmy Surmetal.

Sprawą od wielu miesięcy zajmuje się komisja rewizyjna rady miasta Bochnia. Podczas grudniowego posiedzenia radni przegłosowali wniosek o zwrócenie się z pytaniem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, czy przedsiębiorca otrzymał (jeśli jest wymagane) pozwolenie na budowę ekranów ochronnych o wysokości 3,5 m. Temat zapewne będzie kontynuowany.

Droga wzdłuż Raby

Poruszono również m.in. temat drogi wzdłuż Raby. Jak powiedział Leszek Kowalewski, przewodniczący zarządu osiedla Proszowskie, sprawa zgłaszana jest już od 2012 roku.

- Państwo jesteście po to, żeby te problemy rozwiązywać! Po to państwa wybieraliśmy, żebyście rozwiązywali problemy - powiedział jeden z mieszkańców w reakcji na wystąpienie Roberta Cerazego, który poinformował o problemach jakie trzeba rozwiązać przy projektowaniu tej drogi. - To jest ściemnianie! - dorzucił ktoś inny.

Ostatnio mieszkańcy zaproponowali wizję lokalną, ale władze miasta na razie nie podjęły się organizacji takiego spotkania. - Wizja do tej pory nie została zrobiona, bo musieliśmy przeprowadzić rozmowy. Iść na wizję i nie wiedzieć o czym mówimy byłoby zupełnie niecelowe. Więc pojechaliśmy do Krakowa, odbyliśmy takie spotkanie, dowiedzieliśmy się, że jest teoretycznie taka możliwość. Tylko teraz iść, kiedy gdzieś tam były mrozy po drodze itd. to było mało sensowne. Nie było niechęci, żeby się z państwem spotkać, tylko żeby było w ogóle o czym rozmawiać - tłumaczył burmistrz Stefan Kolawiński.

Przypomnijmy, że budowa drogi wzdłuż Raby to jeden z punktów programu wyborczego burmistrza Stefana Kolawińskiego. Więcej można przeczytać TUTAJ.

Mieszkańcy apelowali również, aby planowane przez magistrat połączenie łącznika autostradowego z ul. Proszowską wykonać nie ul. Hutniczą, ale ul. Graniczną.

Woda 100-letnia

Fragment mapy z tzw. wodą stuletnią (prawdopodobieństwo wystąpienia 1 proc.). Źródło: mapy.isok.gov.pl

- W przypadku tej drogi nad Rabą wchodzimy w tereny, które są zagrożone powodzią. Jesteśmy w tej chwili zobligowani do stosowania tych map. W internecie pojawiła się informacja, iż - zacytuję - „PiS nie boi się powodzi”, czyli coś zostało zmienione - nie musimy, a możemy. Czekamy na opublikowanie tego aktu - stwierdził Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni, nawiązując do tematu mapy z tzw. wodą stuletnią.

* * *

WNIOSKI ZARZĄDU OSIEDLA PROSZOWSKIE DO BUDŻETU MIEJSKIEGO 2016:

 1. Wykonanie terenu rekreacyjnego na dz. 852/1 w postaci boisk sportowych – piłka nożna, siatkówka – oraz placu zabaw dla dzieci zamieszkałych w rejonie ulicy Na Buczków.
 2. Modernizacja ulicy Na Buczków:
  a) Podniesienie brzegów Rowu Buczkowskiego, co zapobiegnie podtapianiu tego rejonu miasta
  b) Przykrycie potoku od ul. Partyzantów w stronę ul. Na Kąty
  c) Poszerzenie w/w ulicy
  d) Wykonanie nowego projektu organizacji ruchu ulicy Na Buczków z ruchem jednokierunkowym od ul. Partyzantów.
 3. Wykonanie dokumentacji i dokończenie chodnika przy ul. Partyzantów.
 4. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla wykonania połączenia drogowego w kierunku obwodnicy północnej Miasta Bochnia od strony wschodniej (łącznik BSAG) przez ul. Graniczną, włączenie do ul. Proszowskiej.
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji placu zabaw dla dzieci wraz wyposażeniem przy ul. Grodeckiego.
 6. Modernizacja ul. Piotrowicza i 20-go Stycznia boczna i dostosowanie do efektywnego wykorzystania kanalizacji opadowej wykonanej w 2013.
 7. Przebudowa i modernizacja tymczasowego dojścia od ul. Wygoda do stacji PKP – rejon tunelu pod torami – oraz na wykonanie w uzgodnieniu z PKP kilku miejsc parkingowych w tym rejonie i monitoring tego terenu.
 8. Rozbiórka budynków przy ul. Rejtana 10.
  a) Opracowanie koncepcji i projektu Domu Sąsiedzkiego i placu zabaw dla dzieci w tym miejscu.
 9. Wykonanie koncepcji i opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji ścieżki rowerowej wzdłuż potoku Babica na odcinku:
  a) Po terenach tzw. strefy hydrogenicznej po zachodniej stronie cieku, od przejazdu pod torami kolejowymi na ul. Wygoda do ul. Staszica
  b) Od ul. Staszica do Raby.
 10. Wykonanie oświetlenia i monitoringu obiektu sportowego przy ul. Rejtana; wykonanie ekranów wokół boiska.
 11. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego przy ul. 20-go Stycznia (naprzeciwko BZUK).
 12. Renowacja figurki Matki Boskiej z Dzieciątkiem stojącej na terenie działki Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bochni przy ul. Proszowskiej.
 13. Modernizacja ul. Krótkiej zgodnie z wykonaną dokumentacją”.
comments powered by Disqus