Fałszywe pisma po rejestracji firmy

Tekst: tim

źródło: informacja prasowa

Uwaga na oszustów, którzy rozsyłają pisma z wezwaniem do zapłaty w związku z rejestracją firmy do rejestru działalności gospodarczej. Rozsyłane pisma łudząco przypominają korespondencję urzędową, jednak jest to kolejny sposób wyłudzania pieniędzy od uczciwych przedsiębiorców.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Prywatne firmy wprowadzają w błąd „świeżo upieczonych” i niedoświadczonych przedsiębiorców i każą płacić za wpis do rejestru działalności gospodarczej, podczas gdy oficjalna ewidencja jest bezpłatna i dostępna dla każdego.

Sposób działania takich firm jest podobny. Przedsiębiorca, który zarejestrował swoją działalność, po pewnym czasie otrzymuje pismo, w którym znajduje się wezwanie do zapłaty określonej kwoty pieniędzy za wpisanie firmy do rejestru działalności gospodarczej. Pisma te łudząco przypominają korespondencję urzędową – często z kilkoma „urzędowymi” pieczęciami i podpisami, a ponadto znajdują się w nich odwołania do konkretnych przepisów ustawy, co dodatkowo uwiarygodnia fałszywe pismo.

Ministerstwo Gospodarki ostrzega przed takimi oszustami i informuje, że rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej jest całkowicie bezpłatna. Wpis do komercyjnego rejestru nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terenie naszego kraju.

comments powered by Disqus