Radni zaktualizowali uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta

Tekst: Mirosław CISAK

W grudniu radni przegłosowali uchwałę w sprawie zmiany uchwały z 2006 roku dotyczącej powołania Młodzieżowej Rady Miasta. Decyzja w sprawie powołania tego gremium należy teraz do burmistrza.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Do tej pory obowiązywała uchwała z 30 marca 2006 roku. Zawierała ona jednak kilka nieaktualnych już zapisów, np. „Rada Miejska” (dziś: „Rada Miasta”). Dlatego w grudniu 2015 r. radni przegłosowali uchwałę zmieniającą poprzedni dokument.

Podczas grudniowej sesji przewodniczący Jan Balicki przypomniał, że rok temu do burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego trafiło pismo przedstawiające wyniki ankiety dotyczącej powołania Młodzieżowej Rady Miasta. W ankiecie wzięło udział 509 uczniów, którzy odpowiadali na jedno pytanie: „Czy jesteś za utworzeniem Młodzieżowej Rady Miasta?” Okazało się że pomysł ten poparła zdecydowana większość zainteresowanych - 78 proc. ankietowanych (397 osób).

- To tylko zaktualizowanie z niewielkimi zmianami tej uchwały, która do tej chwili obowiązuje. Powołanie młodzieżowej rady nadal pozostaje w gestii pana burmistrza, który może z tego skorzystać lub nie. Natomiast przyjmując taką uchwałę realizujemy wniosek, z którym wystąpili młodzi ludzie z Bochni rok temu - powiedział tuż przed głosowaniem uchwały Jan Balicki, przewodniczący rady.

- Po zatwierdzeniu Uchwały RM przez nadzór prawny Wojewody Małopolskiego burmistrz określi możliwość i terminy powołania (przeprowadzenia wyborów) Młodzieżowej Rady Miasta - stwierdził dzień po sesji Andrzej Koprowski, asystent burmistrza Bochni.

Według statutu Młodzieżowej Rady Miasta Bochnia wybory do takiego gremium mogłyby odbyć się w pierwszej połowie kwietnia lub w drugiej połowie października. Zapisano, że kadencja będzie trwać 18 miesięcy.

Do Rady mógłby kandydować uczeń, który uczęszcza do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej w Bochni (Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, I LO i II LO) oraz otrzymał w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wybory, co najmniej poprawną ocenę z zachowania. W każdej ze szkół wybierany byłby co najmniej jeden radny. Liczba radnych wybieranych w danej szkole uzależniona byłaby od liczby uczniów uczęszczających do szkoły w dniu zarządzenia wyborów do Rady (liczba naturalna wynikająca z podziału uczniów w szkole przez 350; gdy reszta z tego dzielenia wynosi co najmniej 200, szkoła uzyskuje kolejny mandat).

Z treścią uchwały i załącznikiem, którym jest statut Młodzieżowej Rady Miasta Bochnia oraz ordynacja wyborcza, można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej (link TUTAJ).

Czytaj również:
Młodzi chcą młodzieżowej rady miasta

comments powered by Disqus