Nowy proboszcz objął parafię Św. Mikołaja

Tekst: tim

W sobotę, 9 stycznia 2016 r. odbyło się uroczyste przekazanie Parafii św. Mikołaja w Bochni nowemu proboszczowi, którym jest ks. dr Wojciech Gałda.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Ks. Gałda urodził się 07.10.1966 w Mielcu, pochodzi z parafii Dobrynin. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, egzamin dojrzałości zdał w 1985 r. W latach 1985-1988 studiował na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1988 – 1994 zdobywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 28.05.1994 r. Wikariuszem parafii Pustków - Osiedle był w latach 1994 – 1997. Następnie studiował w Austrii na uniwersytecie w Innsbrucku w latach 1997 – 2003, gdzie zdobył doktorat z teologii. Po powrocie był wikariuszem parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie w latach 2003 – 2004, a później ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w latach 2004 – 2015. Pełnił ostatnio funkcję penitencjarza w Bazylice Katedralnej w Tarnowie (od 2015 r.) Od 2005 roku jest wykładowcą teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Zna języki: niemiecki, angielski, rosyjski.

comments powered by Disqus