Wydarzenia

Uchwalono budżet powiatu na rok 2016. Starosta przeprosił za wpadkę przy "schetynówkach"

Tomasz STODOLNY

Rada powiatu bez głosu sprzeciwu przyjęła we wtorek projekt budżetu zaproponowany przez zarząd. Ale podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie krytycznych uwag nie zabrakło, a starosta przeprosił "cały powiat bocheński" za błąd podległych mu urzędników, przez który przepadła szansa na kilkumilionowe dotacje w ramach tzw. "schetynówek".

- Mimo wszystkich mankamentów projekt budżetu przedstawiony wysokiej radzie jest budżetem racjonalnym i zdroworozsądkowym, który nie przewiduje ani rewolucyjnych zmian ani rewolucyjnych decyzji - podkreślał starosta Ludwik Węgrzyn

Podstawowe informacje o budżecie powiatu na rok 2016:

 • dochody ogółem: 91,2 mln zł
 • wydatki ogółem: 89,8 mln zł
 • nadwyżka budżetu (1,4 mln zł) zostanie przeznaczona na pokrycie spła kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
 • emisja obligacji w 2016 roku: maksymalnie do wysokości 4,5 mln zł
 • wydatki majątkowe (inwestycyjne) wyniosą 11,8 mln zł

"Skromny budżet zrównoważonego rozwoju"

Starosta Ludwik Węgrzyn przedstawiając projekt budżetu powiatu na kolejny rok przypominał, że taki dokument "to zawsze wypadkowa potrzeb, nadziei oraz realiów znajdujących odzwierciedlenie nie w odczuciach, ale w matematyce". - To ona decyduje o tym co można zrobić, a czego nie można zrobić - podkreślił. Według niego przygotowany przez zarząd budżet z pełną odpowiedzialnością można nazwać "skromnym budżetem zrównoważonego rozwoju".

W przyszłorocznym budżecie dochody ustalono na poziomie niższym niż w roku 2015 (o 3,4 mln zł), ale starosta tłumaczył, że można byłoby je "sztucznie" napompować zapisując jak w poprzednich latach wpływy z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, które za każdym razem nie zostały sprzedane. Zwracał natomiast uwagę, że na wydatki inwestycyjne zarząd zaplanował kwotę prawie 12 mln zł. - Stanowi to blisko 12,8 proc. ogółu wydatków budżetowych. Z tej kwoty blisko 9 mln zł przeznacza się na dział Transport i łączność, w tym 5 mln zł na inwestycje drogowe, także budowę chodników - wyliczał.

Starosta przeprasza za "schetynówki"

Radny Jacek Pająk recenzując projekt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawił opinię odmienną. Ocenił, że zaproponowany budżet "jest mało dynamiczny, mało rozwojowy, jest budżetem stagnacji i nieróbstwa". Wytknął sprawę tzw. "schetynówek": - Nieudolność tego zarządu doprowadziła do tego, że kilka milionów złotych nie trafi na drogi powiatowe, dla mieszkańców powiatu bocheńskiego. Jeżeli dobrze pamiętam zakresy czynności to pan wicestarosta Mroczek za to odpowiada - a jak odpowiada, to nie jest to tylko wyłącznie podstawa do pobierania pensji, lecz do odpowiedzialności - wskazywał stanowczo. Wtórował mu radny Krzysztof Kołodziejczyk, który domagał się wskazania kto bezpośrednio odpowiadał za przygotowanie i złożenie wniosku oraz jakie konsekwencje poniesie.

- Stał się wypadek przy pracy i ani ja ani zarząd ani osoby odpowiedzialne nie zamierzały tego taić przed państwem - tłumaczył Ludwik Węgrzyn. - Zostały przez komisję oceniającą wnioski odrzucone dwa wnioski o realizację zadań drogowych w tzw. Narodowym Programie Rozbudowy Dróg, czyli tzw. "schetynówkach". I mówię: biję się w pierś, przepraszam państwa za to, przepraszam cały powiat bocheński, że poprzez drobne błędy formalne te wnioski zostały odrzucone. Moim zdaniem te wnioski zostały odrzucone w sposób niezgodny z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju gdyż z tych wytycznych wynika, że w przypadku braku dokumentu komisja oceniająca zobowiązana jest wezwać do ich uzupełnienia. Komisja tego nie zrobiła, tylko odrzuciła nasz wniosek. A nie ma trybu odwoławczego... Wystąpiliśmy do wojewody małopolskiego z wnioskiem o przywrócenie terminu i ponowną ocenę tych wniosków. Jakie będą rezultaty? Nie wiem. Na pewno jest to wina - odpowiadam panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi - na pewno jest to wina ludzi, urzędników w tym budynku, w starostwie, i Powiatowym Zarządzie Dróg. I za to przepraszam, że doszło do takiego incydentu.

Ludwik Węgrzyn poinformował jednak, ze planowane w "schetynówkach" inwestycje drogowe na terenie gmin będą realizowane, nawet bez dotacji. Zarząd powiatu spotkał się w tej sprawie już z przedstawicielami samorządów, które miały "dorzucić" się do inwestycji i - według zapewnień starosty - podtrzymały te deklaracje.

Wynik głosowania

- Mimo wszystkich mankamentów projekt budżetu przedstawiony wysokiej radzie jest budżetem racjonalnym i zdroworozsądkowym, który nie przewiduje ani rewolucyjnych zmian ani rewolucyjnych decyzji - podkreślił Ludwik Węgrzyn.

W podobnym tonie brzmiały wystąpienia przedstawicieli klubów PSL, PiS oraz BiZBR (Piotr Skoczek podsumował: "Z bólem serca, ale popieramy ten projekt. Prosimy aby zarząd podjął starania o pozyskanie środków zewnętrznych, aby budżet był większy i abyśmy pewne rzeczy mogli zrealizować").

W głosowaniu 21 radnych było "za", 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie zagłosował "przeciw".

* * *

Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2016 rok:

Rolnictwo i łowiectwo

 • Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w obrębie Krzeczów, gmina Rzezawa: 4 388 250,00 zł

Transport i łączność

 • Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 - Bochnia z drogą krajową 94: 573 675,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowych na zadania drogowe: 150 000,00 zł
 • Rozbudowa dróg powiatowych nr 2085K w m. Zawada; nr 2086K w m. Bochnia, Pogwizdów; nr 1443K w m. Bochnia; 1442K w m. Jodkówka, 2021K w m. Siedlec; 2085K w m. Gierczyce, Dąbrowica, Nieprześnia; 2087K w m. Łazy; 1442 w m. Jodłówka; 1443K Bochnia - 2 116 830 zł
 • Rozbudowa dróg powiatowych nr 2072K w m. Kamionna; 2074K w m. Żegocina; 2076K w m. Lipnica Murowana; 2077K w m. Lipnica Murowana, Rajbrot, Bytomsko; 2077K w m. Nowy Wiśnicz, Leksandrowa, Lipnica Murowana - 2 116 554 zł
 • Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 100 000 zł

Działalność usługowa

 • Przygotowanie projektu i warunków technicznych modernizacji obiektów EGIB, BDOT, GESUT - 90 000 zł
 • Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych - 200 000 zł
 • Zakup drukarek, irządzenie wielkoformatowe-wielofunkcyjne (na potrzeby realizowania zadań z zakresu geodezji i kartografii) - 40 000 zł

Administracja publiczna

 • Zakup klimatyzatorów do starostwa powiatowego - 10 000 zł
 • Zakup programów komputerowych do starostwa powiatowego - 20 000 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 • Wpłata na fundusz wsparcia na wydatki inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni - 20 000 zł
 • Dotacje na zakpu inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 24 000 zł
 • Modernizacja oraz rozbudowa punktów monitoringu powodziowego zamontowanego na rzekach przepływających przez powiat bocheński - 85 000 zł

Oświata i wychowanie

 • Remont elewacji zabytkowego budynku I LO w Bochni (I etap) - 1 143 723 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu ZS Nr 1 im Stanisława Staszica w Bochni - 90 000 zł
 • Zakup programów komputerowych - 15 900 zł

Pomoc społeczna

 • Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Domu Pomocy Społecznej w Bochni - 60 000 zł
 • Współfinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łapanowie - 50 000 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 • Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń parteru w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni - 15 000 zł
 • Wykonanie remontu/wymiany pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni - 95 325 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

 • Zakup zmywarki do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 15 500
 • Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 - 50 000 zł
comments powered by Disqus

Najnowsze