Wydarzenia

Fatalna jakość powietrza w Bochni. Znacznie przekroczone normy

Mirosław CISAK

Przeprowadzone ostatnio przez Polski Alarm Smogowy i Radio Kraków badania stężenia pyłu PM10 pokazały, że mieszkańcy Bochni oddychają mocno zanieczyszczonym powietrzem. Na 11 dni pomiarów tylko przez JEDEN dzień jakość powietrza była zgodna z normami!

Pyłomierz ustawiono w poniedziałek 19 października na balkonie Urzędu Gminy Bochnia przy ulicy Kazimierza Wielkiego 26, czyli nad główną ulicą miasta. Więcej TUTAJ.

Prawie 300% normy

Mierzono pył PM10. Norma dla stężenia dziennego wynosi 50 µg/m3. - Na 11 pełnych dni pomiarów pyłu PM10 w Bochni, jedynie przez jeden dzień jakość powietrza była zgodna z normami określonymi w prawie. Przez pozostałe dni normy dla dobowego stężenia pyłu były przekroczone. W dwa dni przekroczenie to nie było znaczne, a przez cztery dni było ono bardzo wysokie - około dwieście procent normy lub więcej - podaje Radio Kraków.

Stałe pomiary jakości powietrza w Bochni prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane z 2014 roku pokazują, że mimo znacznych przekroczeń dopuszczalnej normy stężenia pyłu PM10 w sezonie grzewczym, roczna średnia wynosząca prawie 40 µg/m3 mieści się w normie.

Występuje również problem z rakotwórczym benzo(a)pirenem, którego winowajcą są głównie domowe piece na węgiel i drewno. Wyniki za 2014 rok dla Bochni pokazują wartość 6 ng/m3, przy dopuszczalnej normie 1 ng/m3. Radio Kraków podaje wyniki za pierwsze półrocze 2015 roku - stężenie benzo(a)pirenu wyniosło 8 ng/m3 - czyli osiem razy więcej niż norma roczna!

Plan gospodarki niskoemisyjnej

W programie sesji rady miejskiej, która odbyła się w czwartek 29 października, znalazła się uchwała dotycząca przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Bochnia”. Urzędnikom zależało, żeby uchwalić plan do końca października, bo inaczej może przepaść dotacja na jego sporządzenie w wysokości ok. 23 tys. zł.

Dokument ma m.in. umożliwić mieszkańcom ubiegać się o dofinansowanie do wymiany kotłów na bardziej ekologiczne i jednocześnie energooszczędne.

Radni mieli jednak zastrzeżenia do przygotowanego dokumentu i projekt uchwały zdjęto z porządku obrad. Ponownie pojawi się pod koniec listopada.

Co na to burmistrz?

Burmistrz Bochni jest zaskoczony wynikami pomiarów stężenia pyłu PM10 wykonanych przez Polski Alarm Smogowy i Radio Kraków. - Wyniki mnie trochę zaskakują, dlatego że dotychczasowe pomiary, które do mnie docierały - przypomnę, że stacja diagnostyczna jest od kilku lat na budynku PSP nr 4 w Bochni - pokazywały przekroczenie stężenia pyłu PM10. Natomiast to, że w tym momencie to przekroczenie wyszło praktycznie w każdym dniu pomiarów, w całą pewnością powoduje to, że musimy intensywnie myśleć o realizacji zamierzeń, które są już opracowywane. Jednak nie my sami wewnątrz w mieście tworzymy tę aurę zanieczyszczeń, bowiem wiatry przynoszą do nas również inne zanieczyszczenia pochodzące z zewnątrz - powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

- Wszystkie samorządy, od Krakowa po Tarnów i szersze okolice, powinny mieć w swoich zamierzeniach działania ograniczające niską emisję. Działania jakie podejmiemy w Bochni poprawią powietrze w małym stopniu, a wspólnie możemy osiągnąć pożądany efekt - stwierdził Stefan Kolawiński. - Szybko i skutecznie róbmy wszystko, aby powietrze uległo poprawie - podkreślił.

Gospodarz Bochni przyznał, że ogrzewa swój dom „kotłem starszego typu”. - Nie jest to jakaś staroć mająca charakter muzealny, ale nie jest już tak nowy a zarazem niedostosowany do tych wymogów, które stawia się obecnym kotłom, nie jest tak sprawny, a więc zużywa więcej paliwa niż ten, na który zamierzam w przyszłości go wymienić - powiedział Stefan Kolawiński.

comments powered by Disqus

Najnowsze